Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Koldioxavskiljning användning och lagring med anrikningssand i Sverige

Koldioxidavskiljning, användning och lagring är en åtgärd som kan möjliggöra klimatneutralitet för gruvindustrin. Eftersom industrins egna restströmmar kan användas för att fånga koldioxiden kan synergieffekter uppnås - gruvavfall omvandlas till en värdefull produkt samtidigt som åtgärden bidrar till att gruvindustrin uppnår sina klimatmål

Sverige har som mål att vara koldioxidneutrala 2045. För att nå detta mål har branschorganisationer och olika industrigrenar (så som cement-, gruv- och stålindustrin) satt upp egna planer där åtgärder har identifierats som möjliggör klimatneutralitet. Bland dessa åtgärder finns koldioxidinfångning med användning och lagring, CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage). Detta projekt bygger på pågående forskning och utveckling inom CO2-infångning där material rikt på kalcium och magnecium karbonatiseras. Målet med detta projekt är att kartlägga möjligheterna och utmaningarna med att använda restmaterial från gruvindustrin för CO2-infångning genom karbonatisering samtidig som värdefulla produkter produceras, exempelvis  byggnadsmaterial. Utöver CO2-infångning ämnar projektet skapa värde för gruvavfall (som idag i hög grad läggs på deponi) genom att sluta kretsloppet för dessa material. Projektet är ett samarbete mellan RISE - Research Institutes of Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola och Åbo Akademi (Finland).

Sammanfattning

Projektnamn

CCUS med anrikningssand i Sverige

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3 990 000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Åbo Akademi

Finansiärer

Formas

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna