Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

KoDa

Kollektivtrafikens datalabb syftar till att tillhandahålla öppna data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade dataset för applikationer som rör kollektivtrafiken.

Applikationsområdena finns både inom kollektivtrafikområdet, men även utanför där andra aktörer kan skapa värde genom att analysera kollektivtrafikdata. En väl fungerande plattform för att kunna arbeta med dataanalys och AI inom kollektivtrafiken har potential att bidra till bland annat bättre tillgänglighet på många sätt. Kollektivtrafiken är inte bara en självständig verksamhet som har sina utmaningar det kan också ses som en sensor i trafiken. Framkomlighet och mobilitet är ett utmaningsområde där fler aktörer behöver fler verktyg för att stödja omställningen till ett mobilare & hållbarare samhälle.

RISE koordinerade projektet och är primärt ansvariga för den digitala infrastuktur som skapats för att samla, lagra och tillhandahålla historik data.

Sammanfattning

Projektnamn

Kollektivtrafikens Datalabb

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-06-04

Total budget

8 Miljoner

Partner

Samtrafiken, Savantic, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköpings Kommun, Linköpings Universitet

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Per Bröms

Kontaktperson

Per Bröms

Senior Forskare

+46 10 228 43 08

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.