Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
solcellsmodul monokristallin kisel

Klimateffektiv solenergi

Projektet Klimateffektiv solenergi syftade till att öka kunskapen om klimatpåverkan från solcellssystem och göra det enklare för beställare att upphandla klimateffektivare solcellsmoduler och optimera driften av sina solcellssystem. I projektet har RISE samarbetat med Energikontoren Storsthlm och Syd, samt med allmännyttans inköpscentral HBV.

Solceller generar inga utsläpp under drift vilket är den stora fördelen med tekniken ur ett miljö- och klimatperspektiv. Men för att se hela bilden måste även tillverkningen och hantering av uttjänta solceller beaktas, dvs. en analys med livscykelperspektiv. Tillverkningen av framförallt solceller och solcellsmoduler är relativt energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar.

Syftet med projektet Klimateffektiv solenergi var att bidra till ökad klimatprestanda från solceller genom att:

  • öka kunskap bland marknadens aktörer
  • ta fram och testa upphandlingskriterier för att styra mot lägre klimatpåverkan från solceller
  • sammanställa en vägledning för en klimatoptimerad förvaltning av solcellsanläggningar

Resultat och publikationer från projektet

Sammanfattning

Projektnamn

Klimateffektiv solenergi

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år och 2 månader

Total budget

1,68 MSEK

Partner

HBV - allmännyttans inköpscentral, Energikontor Syd

Finansiärer

Energimyndigheten, HBV - allmännyttans inköpscentral

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Michiel van Noord

Kontaktperson

Michiel van Noord

Projektledare

+46 10 516 50 09

Läs mer om Michiel

Kontakta Michiel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.