Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Workshop utifrån diskrimineringsgrunder

Jämlikt i journalistik

Medierna spelar en viktig roll i hur vi uppfattar verkligheten. Att få representeras i medier blir därför vikitgt. Projektet ska i samskapande processer kartlägga utmaningar och potential för innovation som kan främja inkluderande nyheter och digitala samtal i dagspressen.

Statistik och forskning har länge pekat på utmaningar kring att representera olika samhällsgrupper i medier, tex är mindre än en tredjedel av de som representeras i medier kvinnor och i roller som talesperson eller expert är de än färre.

Tidigare initiativ har jobbat med att tillgängliggöra statistik och höja medvetenhet om representation i medier. I detta projekt tar vi nästa steg till att jobba med proaktiva lösningsidéer anpassade till journalisternas vardag. Detta genomförs tillsammans med dessa i samskapande processer. Projetket frågar sig hur nuvarande arbetsprocesser ser ut och kartlägger utmaningar i att jobba norm-medvetet.

Målet är att kartlägga behov och generera innovationsidéer till ett eventuellt innovationsprojekt där lösningar kan prototypas och testas.

"Jämlikt i journalistik" är ett Vinnova-finansierat projekt inom utlysningen Normkritisk Innovation. Projektet är ett samarbete mellan tidningen Norran och RISE ICT/Interactive i Piteå. Projektet är också intresserad av att få input från andra forsknings- och innovationsprojekt eller mediebranschen som arbetar inom detta område.

Sammanfattning

Projektnamn

Jämlikt i journalistik

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

400 000

Partner

Norran

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.