Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Workshop utifrån diskrimineringsgrunder

Jämlikt i journalistik

Medierna spelar en viktig roll i hur vi uppfattar verkligheten. Att få representeras i medier blir därför viktigt. I detta projekt utforskades utmaningar och potential för innovation som kan främja inkluderande nyheter och digitala samtal i dagspressen.

Statistik och forskning har länge pekat på utmaningar kring att representera olika samhällsgrupper i medier, tex är mindre än en tredjedel av de som representeras i medier kvinnor och i roller som talesperson eller expert är de än färre.

Tidigare initiativ har tillgängliggjort statistik och höjt medvetenhet om representation i medier. I detta projekt tog vi nästa steg till att jobba med proaktiva lösningsidéer anpassade till journalisternas vardag. Detta genomfördes tillsammans med journalisterna i samskapande processer. Under projektet visualiserades de nuvarande arbetsprocesserna samt utmaningar i att jobba norm-medvetet.

Målet var att kartlägga behov och generera innovationsidéer som grund för fortsatta innovationsprojekt där lösningar kan prototypas och testas.

"Jämlikt i journalistik" var ett Vinnova-finansierat projekt inom utlysningen Normkritisk Innovation. I projektet samarbetade tidningen Norran och RISE. 

Sammanfattning

Projektnamn

Jämlikt i journalistik

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

400 000

Partner

Norran

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.