Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Workshop utifrån diskrimineringsgrunder

Jämlikt i journalistik

Medierna spelar en viktig roll i hur vi uppfattar verkligheten. Att få representeras i medier blir därför vikitgt. Projektet ska i samskapande processer kartlägga utmaningar och potential för innovation som kan främja inkluderande nyheter och digitala samtal i dagspressen.

Workshop med journalister

Statistik och forskning har länge pekat på utmaningar kring att representera olika samhällsgrupper i medier, tex är mindre än en tredjedel av de som representeras i medier kvinnor och i roller som talesperson eller expert är de än färre.

Tidigare initiativ har jobbat med att tillgängliggöra statistik och höja medvetenhet om representation i medier. I detta projekt tar vi nästa steg till att jobba med proaktiva lösningsidéer anpassade till journalisternas vardag. Detta genomförs tillsammans med dessa i samskapande processer. Projetket frågar sig hur nuvarande arbetsprocesser ser ut och kartlägger utmaningar i att jobba norm-medvetet.

Målet är att kartlägga behov och generera innovationsidéer till ett eventuellt innovationsprojekt där lösningar kan prototypas och testas.

"Jämlikt i journalistik" är ett Vinnova-finansierat projekt inom utlysningen Normkritisk Innovation. Projektet är ett samarbete mellan tidningen Norran och RISE ICT/Interactive i Piteå. Projektet är också intresserad av att få input från andra forsknings- och innovationsprojekt eller mediebranschen som arbetar inom detta område.

Sammanfattning

Projektnamn

Jämlikt i journalistik

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

400 000

Partner

Norran

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.