Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Integritetsskyddad fordonsdata delning

Integritetsskyddad fordonsdata delning

Genom att utnyttja avancerad krypteringsteknik och med stöd av blockkedja och Web 3.0 kommer projektet att utveckla en plattform som har potential att erbjuda ett nytt sätt att dela data med integritetsskydd. Resultaten ger lösningar för datadelning som helt uppfyller GDPR för att frigöra värdet av fordonsdata.

Mobiliteten håller på att förändras med ökad automatisering, uppkoppling och intelligens. En av de viktigaste tillgångarna som möjliggör framtida hållbara mobilitetslösningar är de data som genereras av fordonen. Trots att det råder konsensus om vikten av fordonsdata och den positiva inställningen till delning av fordonsdata har de viktigaste utmaningarna alltid varit hur man ska motivera delning av data, hur man ska skydda datasäkerhet, sekretess och integritet, hur man ska följa EU:s och lokala regler och hur affärsmodellerna ska se ut. Det finns ett akut behov av metoder och plattformar för att ta itu med dessa utmaningar för att stödja utformningen av nya mobilitetslösningar för hållbara transporter och nya affärsmöjligheter för att maximera datavärdet.

Detta projekt utnyttjar den senaste utvecklingen av avancerad krypteringsteknik, den påskyndade implementeringen av blockkedjeteknik för industriella tillämpningar och den aktiva Web 3.0-miljön i Sverige för att stödja säker och integritetsskyddande delning av fordonsdata. Projektet leds av RISE med deltagare som Privasea AB och Alkit Communications AB. Privasea AB kommer att bidra med kompetens inom avancerad kryptering och blockkedja för en säker och integritetsskyddande dataplattform, medan Alkit kommer att tillhandahålla sina plattformar för tillgång till och insamling av fordonsdata för testning och validering. RISE kommer att undersöka den tekniska genomförbarheten, effekterna och potentiella pilotfall för stora industrier för att stödja nya mobilitetstjänster.

Projektet är inriktat på delning av fordonsdata, men vi kommer också att undersöka om det kan utvidgas till många andra industriområden. Vi välkomnar industripartner som har behov av datadelning att tala med oss om ytterligare potentiella testfall.

Sammanfattning

Projektnamn

Integritetsskyddad fordonsdata delning

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Total budget

500 000 kr

Partner

Privasea AB, Alkit Communications AB

Finansiärer

Vinnova FFI

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lei Chen

Kontaktperson

Lei Chen

Senior Researcher

+46 10 228 40 64

Läs mer om Lei

Kontakta Lei
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.