Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inspel till nytt legalt instrument om säker automatiserad körning

På internationell nivå pågår just nu ett arbete med att utforma harmoniserade trafikregler för automatiserad körning i ett nytt legalt instrument. Detta kommer att ha stort inflytande på förutsättningarna för automatiserad körning i Sverige samt mellan Sverige och andra länder. Vi bidrar med forskningsbaserade underlag till det pågående arbetet.

Bakgrund och syfte

Automatiserad körning har potential att kunna revolutionera vårt sätt att resa och avsevärt förbättra trafiksäkerheten. Samtidigt kan det med den nya tekniken komma nya trafiksäkerhetsutmaningar. Det är viktigt att adressera dessa utmaningar för att säkerställa en säker och lyckad introduktion av automatiserade fordon i transportsystemet.

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) pågår just nu ett arbete med att ta fram ett nytt legalt instrument (new Legal Instrument on the use of Automated Vehicles in traffic, LIAV) som ska komplettera 1949 och 1968 års vägtrafikkonventioner. Det legala instrumentet ska innehålla definitioner och en uppsättning rättsliga bestämmelser för en säker användning av automatiserade fordon i trafik. Bestämmelserna ska syfta till att säkerställa trafiksäkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter. En expertgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till ett sådant legalt instrument. En uppgift för expertgruppen är att försöka identifiera relevanta trafiksäkerhetsrisker relaterade till automatiserade fordon, eftersom det nya legala instrumentet bör ta itu med dem.

Projektet ”Inspel till nytt legalt instrument om säker användning av automatiserade fordon” (eller ”Inspel till LIAV”) ska bidra med forskningsbaserade underlag till det pågående arbetet på internationell nivå. Vi ska undersöka vad ett kommande legalt instrument behöver adressera för säkerhetsfrågor (och möjligen skyldigheter) för att automatiserad körning ska ske på ett säkert sätt. Det handlar om att identifiera, analysera och öka kunskapen om trafiksäkerhetsutmaningar och juridiska konsekvenser samt behovet av regler för att säkerställa trafiksäkerheten vid automatiserad körning.

Nytta/effekt

Projektet förväntas ge kunskap om minimikrav som bör ställas i ett nytt internationellt regelverk för automatiserad körning. Det kan ge värdefull information till frågan om hur automatiserad körning kan göra det säkrare i vägtrafiken.

Sammanfattning

Projektnamn

Inspel till LIAV

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

16 månader

Total budget

597 000

Finansiärer

Skyltfonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jenny Lundahl

Kontaktperson

Jenny Lundahl

Senior forskare/Rättslig expert

+46 10 228 40 62

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.