Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
SLM

Innovativa Pulverkomponenter via Additiv Tillverkning - Globalinitiativ

Projektet syftar till att skapa en förstärkt kapacitet för erbjudanden inom additiv tillverkning genom internationell uppkoppling till en gemensam öppen testbädd.

Additiv tillverkning (AM) anses kunna vara en disruptiv teknik. Detta kan kopplas till fördelarna med inom industriell digitalisering och teknikens möjligheter till produktdesign med hög grad av flexibilitet.

Pulverbaserade tekniker anses allmänt vara bland de mest resurseffektiva eftersom nära 100% av råmaterialet transformeras till en produkt samtidigt som tillverkningen är energisnål. Förutsatt att AM-lösningen är optimerad kan samma argument hävdas för AM, vilket utgör en grund för det föreslagna projektet.

Målet med detta projekt är att stärka produkt- och serviceerbjudandet inom additiv tillverkning genom internationell koppling till kapacitet hos Chalmers och RISE IVF. Detta skall skapas genom en strategisk samverkan mellan valda strategiska partners från det pågående UDI-projektet INNOKOMP i steg 3 och ett antal internationella parter med kompletterande teknologier/kompetenser.

Tanken är att detta skapar förstärkta värdekedjor. Projektet förväntas kunna möjliggöra ytterligare demonstratorer till den Europeiska AM piloten som skapas genom H2020-projektet MANUELA (som koordineras av Chalmers). Aktiviteter inom projektet innefattar design för AM med fokus på fordonstillämpningar, breddning av materialportföljen för AM på tillämpad nivå, tillämpning av gasteknologi för processoptimering av AM samt analys kring efterföljande processer.

Förutom dessa tekniskt inriktade aktiviteter skall projektet kunna leda till förbättrad information om nytta och möjligheter med AM samt strategier kring demonstratorer som stärker framtida produkt- och serviceerbjudanden inom AM-området.

Sammanfattning

Projektnamn

INNOGLOBE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delkoordinator och operativ

Projektstart

Varaktighet

22 månader

Total budget

9000000

Partner

Chalmers tekniska högskola, RISE , CIT, Höganäs AB, Linde AG, BEAM Machines, CEROC, Univ. Tours, Volvo Car Corporation

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
17.Genomförande och globalt partnerskap
David Ohlsson

Kontaktperson

David Ohlsson

Forskare

+46 70 780 62 15

Läs mer om David

Kontakta David
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.