Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skog
Foto: Johannes Plenio

Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering

Projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering (IB:ACCEL) drivs av RISE och projektets arbetssätt bygger på en modell som utvecklats av RISE Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhället.

Tillsammans arbetar vi öppet och välkomnar ständigt nya aktörer som har intresset i utvecklingen av bioraffinaderiområdet och delar visionen om en hållbar utveckling baserad på biobaserade processer, gröna produkter, kemikalier och material. Med projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi – Accelerera till kommersialisering tar vi tillsammans ytterligare steg för att stärka innovationsmiljön på resan mot visionen.

Målet är en ökad innovations- och kommersialiseringstakt

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig del av Sveriges näringsliv och utveckling, men har sällan möjlighet att bedriva en egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. IB:ACCELs huvudsakliga mål 2019-2022 är att öka antalet innovationsprocesser som involverar innovativa SMF och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets värdekedjor. Genom att bjuda in SMF till att ta del av innovationsplattformens öppna arbetsmodell kan företagen få stöd med såväl forskning och utveckling som affärsmodeller och kommersialisering.

Projektmål

1. Att utveckla, testa och implementera en accelererad process för innovation genom behovsdriven utveckling och kommersialisering

2: Att utveckla innovationsmiljön till en hållbar regional innovationsplattform för bioraffinaderiutveckling med stärkta funktioner avseende tillgång till finansiellt och humant kapital, gemensam målbild och sökriktning, nationell och internationell legitimitet och attraktivitet, tillgång till test- och demomiljöer för entreprenöriellt experimenterande samt effektivare koordinering av dessa funktioner.

3: Att initiera och utveckla internationella innovationssamarbeten inom bioraffinaderiets värdekedjor, till nytta för näringslivet

Se film om framtidens bioraffinaderianläggning, Bioeconomy Arena och den nya pilothallen som byggs i Örnsköldsvik.

Fler filmer om Bioeconomy Arena kan du se här.

Sammanfattning

Projektnamn

IB:ACCEL

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-09-30

Finansiärer

EU, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun

Projektmedlemmar

Extern press

Johan Börjesson

Kontaktperson

Johan Börjesson

Gruppchef

+46 73 803 23 15

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.