Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovationskraft för grön omställning

Innovationskraft för grön omställning

Projektet Innovationskraft för grön omställning syftar till att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin

Genom att synliggöra och göra innovationsmiljöer och testbäddar tillgängliga, ska projketet stärka företagens förmåga att utveckla innovationer och tillvarata de affärsmöjligheter som skapas genom den gröna industriella omställningen i norra Sverige. Dessutom möjliggör projektet ökad tillgång till kunskap och verktyg för systematiskt innovationsarbete för små och medelstora företag. Tack vare projektet kan samarbete inom innovation mellan företag och andra aktörer som industriföretag, akademiska institutioner och forskningsinstitut främjas. 

RISE Processum ska i projketet skapa nya samverkansmöjligheter genom att matcha restströmmar med företag som kan höja deras värde. Erbjuda systematiskt innovationssamarbete, synliggöra och tillgängliggöra befintliga innovationsmiljöer och testbäddar samt koordinera aktivteter inom projketet lokalt i Örnsköldsvik. 

Innovationskraft för grön omställning är en del av plattformen North Sweden Cleantech och har en stark koppling till RISE Processums tididgare projekt North Sweden Cleantech. 

Sammanfattning

Projektnamn

Innovationskraft för grön omställning

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2026-10-31

Total budget

27 miljoner

Partner

Uminova innovation, Piteå Science Park, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Skellefteå Science Park, BizMaker

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Piteå Kommun, Skellefteå kraft, Umeå Energi, Övik Energi, Piteå Energi, VAKIN, Umeå kommunföretag

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
17.Genomförande och globalt partnerskap
Helena Näsström

Kontaktperson

Helena Näsström

Innovations- och processledare

+46 10 516 67 46

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.