Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Interactive Umea - Plus projekt Innovation i storskalig digital tillverkning .jpg
Foto: Ronald Helgers

Innovation i storskalig digital tillverkning

Storformats 3D skrivare och experimentella digital tillverkning med bio-baserade material från skogarna i norra Sverige.

WASP Hub Umeå, en '3D-skrivare makerspace' med syftet att utveckla teknik, material och möjligheter inom 3D-skrivning, är ett resultat av +Projektet.

Syfte och mål
Det 3-åriga, EU finansierade, +Projektet ska sammanföra akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland.

Utmaning
Trä är en av Sveriges viktigaste resurser och en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. Avancerad teknisk utveckling skapar nya möjligheter både i bearbetning och tillämpning av detta material. Det är allt viktigare för små och medelstora företag, industrier och företag som är baserade i norra Skandinavien att omfamna och anta dessa innovativa tekniker. Utmaningen som +Projektet står inför är att nå denna vidsträckta målgrupp och ge dem ny kunskap, färdigheter, möjligheter och perspektiv för att säkerställa en fortsatt hållbar fortsättning av verksamheten i framtiden.

Lösning
Genom denna forskning har +Projektet skapat en mötesplats för forskning och för företag inom bygg- och träindustrin, samt inom kreativa näringar som arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Här skapas ett sammanhang för öppen innovation, där kompetenser från olika discipliner och branscher möts för samarbeten, experimenterande och delande av kunskap.

Effekt
Detta har resulterat i skapandet av tillämpad forskning, kunskapsöverföring i nätverk, seminarier och workshops, utveckling av prototyper både i samarbete med företag och mellan företag, samt framtagning, testning och verifiering av nya material inom additiv tillverkning.

Sammanfattning

Projektnamn

+Projekt

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projekt Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3.5 år

Total budget

35.300.000 SEK

Partner

Umeå University, Umeå Kommun, Revenues, White Architects, The Network for Sustainable Building and Administering in Cold Climates

Finansiärer

Region Västerbotten, European Regional Development Fund, Tillvaxtverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion