Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Interactive Umea - Plus projekt Innovation i storskalig digital tillverkning .jpg
Foto: Ronald Helgers

Innovation i storskalig digital tillverkning

Storformats 3D skrivare och experimentella digital tillverkning med bio-baserade material från skogarna i norra Sverige.

RISE Interactive Umea - Plus projekt Innovation i storskalig digital tillverkning 2
WASP Hub Umeå, en '3D-skrivare makerspace' med syftet att utveckla teknik, material och möjligheter inom 3D-skrivning, är ett resultat av +Projektet.

Syfte och mål
Det 3-åriga, EU finansierade, +Projektet ska sammanföra akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland.

Utmaning
Trä är en av Sveriges viktigaste resurser och en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. Avancerad teknisk utveckling skapar nya möjligheter både i bearbetning och tillämpning av detta material. Det är allt viktigare för små och medelstora företag, industrier och företag som är baserade i norra Skandinavien att omfamna och anta dessa innovativa tekniker. Utmaningen som +Projektet står inför är att nå denna vidsträckta målgrupp och ge dem ny kunskap, färdigheter, möjligheter och perspektiv för att säkerställa en fortsatt hållbar fortsättning av verksamheten i framtiden.

Lösning
Genom denna forskning har +Projektet skapat en mötesplats för forskning och för företag inom bygg- och träindustrin, samt inom kreativa näringar som arkitektur, design och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Här skapas ett sammanhang för öppen innovation, där kompetenser från olika discipliner och branscher möts för samarbeten, experimenterande och delande av kunskap.

Effekt
Detta har resulterat i skapandet av tillämpad forskning, kunskapsöverföring i nätverk, seminarier och workshops, utveckling av prototyper både i samarbete med företag och mellan företag, samt framtagning, testning och verifiering av nya material inom additiv tillverkning.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion