Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovation för Jämställd hållbar arbetspendling
Foto: Jennie Linderoth, Fredrik Bergstrand

Innovation för jämställd och hållbar arbetspendling

Vi vet att män reste som kvinnor, skulle Umeå kommun nå sina klimatmål på persontransporter. (Tack vare Umeå Kommuns egna resvaneundersökning). För att bryta traditionella resmönster, öka kollektivtrafikresandet och minska klimatpåverkan ville vi öka kunskapen om hur normer, identitet och kontextuella drivkrafter påverkar val av färdsätt.

Umeå kommun är en av nio kommuner som den 11 december 2020 undertecknade ett klimatkontrakt. Klimatkontrakt 2030 är ett kontrakt för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Umeå vill på detta sätt visa sin avsikt genom att vara en föregångare. Kommunen har bl.a. som mål att 65 procent av resorna inom Umeå tätort ska ske med hållbara färdmedel år 2025. Att uppmuntra fler umeåbor att resa hållbart i vardagen är centralt för att uppnå klimatneutralitet, liksom i andra städer. Umeå kommun har även en lång tradition av arbete med jämställdhet som en del av samhällsplaneringen. För Umeå är social hållbarhet en förutsättning för att nå målen om en växande och klimatneutral stad.  

Tillsammans med RISE bedrev Umeå projektet, med det övergripande målet att med ett perspektiv av makt, kön och identitet undersöka områden dit man i nuläget främst reser med egen bil och med hjälp av tjänstedesignmetodik och normkritisk innovation, identifiera lösningar. 

Inledningsvis var det ett stort fokus på fysiska och strukturella förändringar. Till exempel förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik och trygghetsskapande förändringar av den fysiska miljön. Dialoger inom projektet och samt i externa konstellationer har däremot ändrat ton, och ett större fokus har nu riktats mot nya beteenden och värden som det skapar. Kortfattat kan denna attitydförändring beskrivas som ett skifte från ”lös vårt problem” till ”det är bra om vi kan hjälpas åt för att alla ska kunna resa på ett hållbart sätt som också är bättre för både hälsan och företaget i stort”. 

RISE faciliterade dialoger och genomförde fältstudier med kommun och ws med företag. Detta ledde till att företagen och kommunen listade en rad olika åtgärder, där Kommunen tog ansvar för vissa bitar och företagen för andra. Tex så kan företagen jobba mer med attitydförändring hos sina anställda, erbjuda bättre cykelparkering och anpassa arbetstider efter kollektivtrafik, medan kommunen kan göra förbättringar i byggd miljö och nya busshållsplatser mm. Vidare konstaterades att beteendeförändring är det som kommer leda till mest förändring på lång sikt - och det når man genom att samskapa lösningarna.

Förändringen sker tillsammans och det här var bara början på ett långsiktigt samarbete mellan RISE, Umeå kommun och företagen på Västerslätt. 

Sammanfattning

Projektnamn

Jämställd och hållbar arbetspendling

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Processmanager

Projektstart

Varaktighet

13 månader

Total budget

1 118 000

Partner

Umeå Kommun, Umeå Kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

+46 10 516 56 18

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Håkan Burden

Senior forskare

+46 73 052 02 29

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.