Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
INN-PRESSME

INN-PRESSME

Projektet INN-PRESSME, som är finansierat under Europeiska unionens Horizon 2020, utvecklar material och lösningar för industrier för att ersätta fossila resurser med hållbara och kostnadseffektiva biobaserade material.

Initiativet "The European Green Deal" bidrar till att vi snabbt behöver tänka om gällande hantering, användning och produktion av olika hållbara material. INN-PRESSME kommer att fungera som ett ekosystem av aktörer för  utveckling av återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara förpackningar, energi- och fordonslösningar och andra konsumentvaror.

Kärnan i det nya INN-PRESSME-ekosystemet består av flera olika pilotlinjer som ägs av tio europeiska partners. Arbetet i Örnsköldsvik hos RISE Processum innefattar en uppgradering av pilotlinjen för produktion av CNC (kristallin nanocellulosa) i stor skala för att öka produktionskapaciteten från 4 till 10 kg CNC per dag, samt optimering av processen i laboratorieskala upp till 50 liter, där egenskaperna hos kristallin nanocellulosa (CNC) kommer att analyseras. Ekosystemets tjänster gör det möjligt att utveckla nya biobaserade produkter med högt förädlingsvärde som är återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, eller lösningar som ersätter oljebaserade produkter.

Vad är en Open Innovation Test Bed (OITB)?

Projektet INN-PRESSME arbetar med en så kallad OITB. OITB är en uppsättning enheter som ger gemensam tillgång till fysiska faciliteter, kapacitet och tjänster som krävs för utveckling, testning och uppskalning av nanoteknik och avancerade material i industriella miljöer.

Dubbelt tillvägagångssätt

Projektet INN-PRESSME erbjuder ett dubbelt tillvägagångssätt för att stödja europeiska företag att nå de ambitiösa målen satta av initiativet "The European Green Deal":

  • Utveckling av nya marknadsfärdiga produkter och varor, från biobaserade material, genom råvaruomvandling. Nanoaktivering kommer att få dessa material att nå och överträffa prestanda hos nuvarande fossilbaserade material. Alla material på TRL7 kommer att vara miljövänliga enligt den cirkulära ekonomis principer.
     
  • Stöd i den digitala övergången genom att förse företag med alla verktyg för data- och livscykelmodellering av värdekedjor, kompatibla med en industriell produktionsövergång till TRL9, från råvarukonvertering till materialbearbetning.

Sammanfattning

Projektnamn

INN-PRESSME

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2024-12-31

Total budget

14 500 000 €

Partner

VTT, Cidetec, IPC, CEA, Fraunhofer ISC, Fraunhofer ICT, Aitiip, IWNIRZ, Aimplas, KCL, Gnanomat, Polymaris, Ansys, Stam, SD Partners, IRES, Greenovate Europe, UNE, WSVK, Walki, Skanem, Maier, Albéa, Skeletontech, Podoactiva, Arjowiggins, CFR

Finansiärer

EU - Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Sylvia Larsson

Kontaktperson

Sylvia Larsson

Affärsutvecklare

+46 10 722 32 25

Läs mer om Sylvia

Kontakta Sylvia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.