Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Inkluderande innovation

Inkluderande innovation i gruvnäringen

Projektet vill skapa förutsättningar för en långsiktigt, hållbar gruvnäring som bibehåller global konkurrenskraft. I nära samarbete med programkontoret på Swedish Mining Innovation vill man utveckla ett utbildningspaket bestående av självinstruerande digital utbildning samt individuell coaching för de som ska skriva och söka projekt hos SMI.

Under hösten 2020 och våren 2021 bedrevs ett strategiskt projekt inom ramen för Swedish mining innovation; Gruvindustrin ändrar värden och innovationstakten (GRÄV IN), med RISE som projektägare. Projektet hade till syfte att öka kunskapen om hur man arbetar för att nå jämställdhet samt en mer inkluderande bransch. Detta kopplar till Swedish Mining Innovations långsiktiga mål för omställning av branschen till att bli mer inkluderande, innovativ och jämställd.

Resultatet av det arbetet ledde till en rad olika slutsatser och rekommendationer kring hur vi kan växla upp och fortsätta det arbete som påbörjats till att bli än mer konkret och systematiskt för de projekt som beviljas medel av Swedish mining innovation. De rekommendationer som gjordes i projektet går att läsa i slutrapporten för GRÄV IN. I det föreliggande  projektet vill vi fånga in några av de strategiska insatser som behöver göras för att uppnå de långsiktiga målen för programmet.

Inom ramen för projektet ”Inkluderande innovation i Gruvnäringen” vill vi skapa förutsättningar för en långsiktigt, hållbar gruvnäring som bibehåller global konkurrenskraft genom att tillvarata de bästa idéerna och attrahera mer kvalificerad personal, genom att attrahera kompetens och innovationer, från både kvinnor och män. I förlängningen leder detta till mer inkluderande och flexibla arbetsplatser samt mer innovativa företag.  

Projektet syftar till att öka kunskapen och viljan hos projekten att arbeta mer inkluderande i syfte att öka konkurrenskraft, innovationstakt samt skapa attraktiva arbetsplatser. Projektet ska ta fram och tillhandahålla konkreta verktyg och utbildningsmaterial till innovationsprojekten.  

Sammanfattning

Projektnamn

Inkluderande innovation i Gruvnäringen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Total budget

450 000 SEK

Partner

Swedish Mining Innovation

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

+46 10 516 56 18

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.