Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

INIT - Inventering av nationell och internationell testbäddskapacitet

Vilka svenska test- och demoanläggningar - "technology infrastructures" - har den potential och de ambitioner som krävs för att hävda sig internationellt? Och vad behövs för att fler ska lyckas? De frågorna har RISE besvarat i projektet INIT; Inventering av nationell och internationell testbäddskapacitet, på uppdrag av Vinnova.

Om svensk forskning, innovationskraft, industri och välfärd ska ligga i världstoppen så måste även de svenska testbäddarna erbjuda tjänster av världsklass. Vilket innebär att de exempelvis ska kunna attrahera internationella kunder, delta i internationella forskningsprojekt, arbeta med internationell standardisering eller jämföra sig mot utländska kollegor med liknande inriktning och erbjudanden.

Ett väl utfört internationaliseringsarbete stärker testbäddarnas kvalitet och kan därtill ge intäkter från internationella kunder eller internationella forskningsanslag. Det ökar också möjligheterna att rekrytera eller samverka med internationell spetskompetens, och gör i förlängningen att testbäddens svenska kunder kan få nya internationella nätverk, samt att utländska företag kan finna det lämpligt att etablera verksamhet i Sverige.

Många svenska testbäddar arbetar redan aktivt internationellt. Många fler har ambitionen att på några års sikt få fler utländska kunder och att delta i fler internationella projekt. I detta projekt har RISE kartlagt Sveriges testbäddar, analyserat deras internationella verksamhet och kommit med rekommendationer för hur internationaliseringsarbetet kan accelereras på ett strukturerat och kontinuerligt sätt. 

Projektet har samlat in data från 143 testbäddar, genomfört 48 intervjuer med representanter för testbäddar, deras kunder, ägare och finansiärer, samt universitet, institut, kommuner, regioner och myndigheter. Därtill ingår inflygningar från åtta nyckelmarknader utanför Sverige - EU, UK, USA, Brasilien, Indien, Sydkorea, Kina och Japan. 

Resultatet finns publicerat i en rapport med en tillhörande presentation, samt en handbok för internationalisering av testbäddar, se nedan för länkar.

Det långsiktiga syftet med projektet är att stärka svensk innovationsförmåga genom bättre utnyttjande av testbäddskapacitet, i Sverige och internationellt, genom att öka internationaliseringen av svenska testbäddar, locka fler utländska kunder att använda de befintliga testbäddarna här samt att välkomna fler utländska testbäddar att etablera verksamhet i Sverige. 

Genomförandet av rekommendationerna från INIT görs i projektet TIraMISO.

Dokumentation

Sammanfattning

Projektnamn

INIT, internationalisering av testbäddar

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

21 månader

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Adam Edström

Kontaktperson

Adam Edström

+46702579734

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.