Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Lägenheter

Individuell mätning för hållbar vattenanvändning hos lägenhetsboende

Dricksvattnet i Halmstad och Laholms kommuner produceras från en grundvattentäkt som har nått maximal kapacitet och VA-organisationen arbetar med flera perspektiv för att tillgodose vattenbehovet. Detta projekt fokuserar på möjligheten av att nyttja individuell vattenmätning hos lägenhetshushåll som verktyg för att minska vattenanvändningen.

Projektet kommer att skapa en förståelse för individuell mätnings förutsättningar och hinder som verktyg för minskad vattenanvändning och ge en riktning för implementering av kommunikationsåtgärder. Projektet går att dela in i följande fyra delar:

  1. Omvärldsanalys och sammanställning av information och erfarenheter från fastighetsägare som nyttjar individuell mätning i lägenheter samt projekt som innefattar individuell mätning. Information ingår även om betalningsmodeller från fastighetsbolag som har individuell mätning och debitering.
  2. Analys och utvärdering av vattenförbrukningsdata för flerfamiljshus och per lägenhet.
  3. Marknadsundersökning av befintlig teknik (digitala vattenmätare och plattform för insamling och visualisering av data) som underlag vid inköp och installation av vattenmätare, vilket även genomförs inom projektet. Marknadsundersökningen kommer särskilt fokusera på installation av vattenflödesmätare i befintliga fastigheter (ej nyproduktion och renovering).
  4. Framtagande av kommunikationsmetoder som medvetandegör vattenanvändning för de boende för att skapa förutsättningar för en förändring till en mer hållbar vattenanvändning.

Projektets effektmål är att boende i flerfamiljshus ska minska sin dricksvattenanvändning och därmed bidra till en tryggad dricksvattenförsörjning.

Rapporter

Rapport IMiL-projektet (pdf, 6.95 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

IM för hållbar vattenanvändning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, utförare

Projektstart

Varaktighet

Ett år

Partner

Laholmsbuktens VA, Påhlsson Fastigheter, Laholmshem

Finansiärer

Länsstyrelsen Hallands län

Koordinator

Projektmedlemmar

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.