Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
HCRC

Human Centered Remote Control

Införandet av fjärrstyrning inom processindustrin kan medföra förbättringar av arbetsmiljö och säkerhet. Men ofta leder implementationen till att återkopplingen till operatören begränsas vilket kan medföra försämringar vad gäller effektivitet och maskinslitage. Dessutom skapas helt nya typer av ergonomiska utmaningar i operatörsmiljön.

Det primära målet för detta projekt var att utreda hur gränssnitt bör utformas och implementeras för förbättrad effektivitet, operatörsergonomi och minskat maskinslitage vid fjärrstyrning i processindustrin. Arbetet har utgått från ett konkret fall där en prototyp av ett gränssnitt för en fjärrstyrd skutknackare i gruvmiljö utformades, implementerades och testades under längre tid med operatörer i verklig miljö. 

RISE Interactive (före detta Interactive Institute Swedish ICT) ledde projektet och utvecklingsarbetet skedde i nära samverkan mellan flera aktörer med bred koppling till processindustrin och fjärrstyrning. Dessa aktörer bestod av Boliden, Atlas Copco, ABB, Oryx Simulations, LKAB, Minetec och Ifa produktionsutveckling. Utformningen av prototypen utgick från förstudien SKUT där ett flertal allvarliga problem- och förbättringsområden för interaktionen med fjärrstyrda skutknackare har identifierats. I detta större projekt kom ett designförslag från SKUT att vidareutvecklas i form av en fysisk prototyp.

Designarbetet skedde i form av en iterativ och användarcentrerad designprocess i nära samarbete med operatörer. Designen utgick från operatörernas behov till information för att utföra uppgiften (dvs. fjärrstyrning) på ett säkert, effektivt, kvalitativt och ergonomiskt sätt. Dessutom involverades kompetens från tillverkarsidan kring hur maskinen ska styras för att maximera effektivitet och minimera slitage. Versioner av prototypen testades under två längre testperioder (ca 7 veckor) hos Boliden Minerals gruva i Garpenberg.

Projektet bidrog till att processindustrin och tillverkare kan ta tillvara på teknikutvecklingen inom gränssnittsdesign för att på så vis utforma konkurrenskraftiga lösningar för fjärrstyrning. Kunskapen är viktig för att processindustrin (genom att optimera operatörernas arbete) ska kunna effektivisera sin produktion nu och i framtiden. Att förbättra operatörernas situation bidrar även till attraktivare arbetsplatser. Den unika möjligheten att genomföra långtidstester medför även att resultatet får hög trovärdighet och blir enklare att ta vidare i form av nya produkter och tjänster.

I takt med att fjärrstyrning implementeras allt mer förändras maskinoperatörens roll och arbetsuppgifter. Detta kräver forskningsinsatser och ställer nya krav på utformning av framtidens arbetsmiljöer. Resultatet och nätverket som skapas i detta projekt stärker Sveriges position inom området och bidrar till att vi kan ta en ledande roll på internationell nivå.

------------------------------------------------

I ett annat projekt vid namn Future Remote Control Demonstrator har RISE Interactive utforskat nya tekniker och interaktionsmodeller kopplat till röst- och geststyrning. Bland aktiviteterna har en demo tagits fram i Piteå, som visar hur man med hjälp av ett armband (Myo) kan styra en uppkopplad boll (Sphero) genom enkla projicerade banor. 

Sammanfattning

Projektnamn

HCRC

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2017-09-30

Total budget

2 341 000 kr

Partner

Boliden, Construction Tools PC (Atlas Copco), Mine Tec, ORYX Simulations, IFA Produktionsutveckling, ABB, LKAB

Projektmedlemmar

Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.