Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
HCT Sjöcontainer

HCT DUO DEMO - Logistik och systemeffekter samt trafiksäkerhet

I projektet HCT Duo Demo testas användande av längre fordonskombinationer för transporter på sträckan mellan Hallsberg och Örebro. Syftet är att bland annat utreda vilka effekter nyttjande av det längre fordonsekipaget får avseende transporteffektivitet, transportkostnader och trafiksäkerhet.

HCT Duo Demo omfattar pilottester av transporter med HCT-fordon mellan Hallsbergsterminalen och logistikområden i Örebroregionen. Det handlar om ett 30 meter långt fordon med tre axlar och två påhängsvagnar. Ny teknik och nya konstruktioner  testas för att skapa bättre kunskap och underlag för regelförändringar i samband med införandet av längre fordon i Sverige. Det huvudsakliga syftet med projektet är att genomföra en analys avseende logistik- och systemeffekter både på delsystem och hela den multimodala transportkedjan mellan Göteborgs hamn och Örebroregionen. Projektet kommer även att ge underlag till framtagning av grunddata för HCT-fordon som ska implementeras i miljöberäkningskalkylverktyget NTM CalC. I projektet kommer även en utredning avseende hur oskyddade trafikanter (cyklister) påverkas av det längre fordonståget att genomföras. Detta genom pilottester på sträckan Örebro – Garphyttan.

Sammanfattning

Projektnamn

Systemeffekter HCT first/last mile

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Biträdande PL, Expert logistik och HCT

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 700

Partner

RISE, GDL Sjöcontainer, Örebro Universitet, Conlogic, VTI/SAFER, Chalmers Revere, CLOSER

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Sara Ranäng

Kontaktperson

Sara Ranäng

Forskare

+46 10 228 45 89

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.