Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bilden visar en bil från Volvo

Hållbara lösningar för fordonsinteriör

Projektet tar ett helhetsgrepp kring en mer hållbar produktion av fordonsinredningar och involverar leverantörer från alla relevanta områden. Projektet ämnar att skapa övergripande kompetens inom konsortiet kring design för återvinning och design med återvunna material, återvinning av produktionsspill och ELV, LCA och framtidens värdekedjor.

Målet

Projektet syftar till att reducera mängden produktionsspill från interiöra fordonskomponenter med minst 50% genom återvinning och återanvändning. Dessutom ämnar projektet bygga kunskap inom fordonsindustrin kring 

  • Hur man undviker och återvinner produktionsspill
  • Återvinningsmetoder för produktionsspill och ELV
  • Design för återvinning och design med återvunna material
  • Livscykelperspektivet och i synnerhet LCA
  • Framtida värdekedjor

Bakgrunden

Idag är fordonsinredningen huvudsakligen baserad på syntetiska material och ofta består komponenterna av multimaterial-kombinationer där olika material lamineras med lämpliga lim. Denna typ av avfall nedgraderas ofta i avfallshierarkin till t.ex. isolering, energiåtervinning (förbränns), eller i värsta fall deponeras.

Samtidigt har Volvo Cars målet att ha 25% återvunna plaster i alla nya bilar från 2025 och samma år börjar ELV direktivet att gälla som introducerar ett krav att använda återvunna plaster.

Hypotesen här är att mycket av produktionsavfallet kan användas i produkter eller komponenter med ett väsentligt högre värde än idag och bidra till en bättre miljöprofil. Men för att åstadkomma Volvos ambitiösa mål, behövs gränsöverskridande samarbete med leverantörer.

Hur projektet arbetar

Projektet tar ett helhetsgrepp kring en mer hållbar produktion av fordonsinredningar och leverantörer från alla relevanta områden ingår i projektet.

Med hjälp av fallstudier på komponentnivå som involverar många underleverantörer ämnar projektet bygga kunskap kring hållbar fordonsdesign såväl som återvinningsmetoder. Utöver de tekniska aspekter kring design och återvinning adresserar projektet frågeställningar kring krav, framtidens värdekedjor, konsumentens och marknadens inställning. Dessutom erbjuds en rad föreläsningar och utbildningar för att öka kunskap hos alla inblandade parter när det gäller dessa och andra aspekter och frågeställningar som dyker upp i samband med hållbara cirkulära lösningar.

Projektet undersöker olika koncept för hållbara lösningar med hjälp av fallstudier på olika komponenter.

Sammanfattning

Projektnamn

SVIS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Total budget

20 MSEK

Partner

Volvo Car Corporation, Adient, Albis, Autoneum, Borgstena, Dow, Elmo, Frimo, Havd, IAC, MCPP, National Halmstad, National Högsäter, Sporda Nonwoven, Texla, TMG

Finansiärer

FFI - Fordonstrategisk Forskning och Innovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.