Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning

Projektets övergripande syfte är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande och myndigheters, förmåga att fatta välgrundade och hållbara beslut om klimatanpassning, baserade på kunskap om både klimateffekter och vad invånare och tjänstemän uppfattar som en hållbar fördelning av ansvar.

 

Alla åtgärder för klimatanpassning kräver någon form av ansvarsfördelning. Det gäller på global nivå, exempelvis mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer och mellan nuvarande och framtida generationer. Det gäller även på lokal och regional nivå, exempelvis mellan offentliga och privata aktörer. En förutsättning för att uppnå legitimitet i beslut om klimatanpassning är att ansvarsfördelningen grundas i etablerade teorier om rättvis fördelning, men även i vad de som påverkas av besluten ser som en hållbar fördelning. Projektets övergripande syfte är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande och myndigheters, förmåga att fatta välgrundade och hållbara beslut om klimatanpassning, baserade på kunskap om både klimateffekter och vad invånare och tjänstemän uppfattar som en hållbar fördelning av ansvar. För att uppnå detta syfte har vi satt upp tre delmål med projektet:

1. En bättre förståelse av vad gängse teorier för rättvis ansvarsfördelning innebär i praktiken för valet av klimatanpassningsåtgärder på lokal och regional nivå.

2. Kunskap om vad invånare och tjänstemän ser som en hållbar fördelning av ansvaret för klimatanpassningsåtgärder.

3. En bättre förståelse av konflikter kring fördelning av ansvaret och systematisk kunskap om möjligheter att hantera dem.

I detta tvärvetenskapliga projekt studerar vi sex svenska kommuner och deras invånare, samt två länsstyrelser, genom att använda flera olika metoder: värdeteori, dokumentstudier, intervjuer, fokusgrupper och enkäter.

Mål (1) och (3) kommer att generera kunskap som kan appliceras såväl på andra geografiska områden som på andra frågor inom hållbar samhällsbyggnad.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.