Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Guide Me! - DIY Digital guidning för besöksnäringen

Projektet ska utveckla och testa arbetssätt och format, för att förenkla för besöksnäringen att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt skapa digitala koncept för guidning och information till gäster.

Projektets behovsägare är små besöksnäringsföretag. Bland mindre företag i besöksnäringen landar många uppgifter på värden eller värdinnan. En viktig aspekt för att besökarens upplevelse ska bli minnesvärd och positiv är värdskapet, där information och guidning är något som besökare efterfrågar och behöver.

Mål:

  • Att öka kunskaperna och förmågan hos medlemsföretagen att dra nytta av digitaliseringens möjligheter till att skapa material för guidning och information till gäster på egen hand.

  • Att kartlägga besöksnäringens behov kopplat till informations- och guidematerial.

  • Att identifiera, applicera och testa befintliga verktyg och teknik som är relevanta för ändamålet.

  • Att ta fram ett målgruppsanpassat stöd för DIY-skapande av material för guidning och information till gäster som testas ihop med målgruppsföretag.

  • Att producera prototyper av innehåll till pilottesterna som kan testas i ett verkligt sammanhang och som utgör inspirerande exempel för företag i besöksnäringen.

  • Att ta fram en plan för förvaltning samt stötta företag i användning av materialet och i eventuell produktifiering av egna lösningar. 

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sammanfattning

Projektnamn

Guide Me

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Heart of Lapland

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Britta Elfving Persson

Kontaktperson

Britta Elfving Persson

Läs mer om Britta

Kontakta Britta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.