Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elektronik, kretskort (bild av Pixabay, Common Creative Zero licens)

Grönare elektronik - en nödvändig möjlighet

Detta projekt avser att utveckla och sprida ny teknik och andra åtgärder relaterad till lägre resurspåverkan från tillverkning, användning och återvinning av elektronik. Vår ambition är att skapa en verktygslåda av tekniska lösningar och rutiner som kan implementeras industriellt.

Det övergripande målet med detta projekt är att skapa nya förutsättningar för svensk elektronik genom att använda miljö- och resursfrågor som värdebyggande verktyg. Vi avser att vända en oroväckande trend fokuserad på kortsiktiga åtgärder inom elektronikindustrin, förstärkt av Corona-epidemin, till en möjlighet för Sverige genom att genera en verktygslåda av innovativa tekniska lösningar, nya regelverksinriktningar och nya rutiner, dvs skapa förutsättningar för att reducera miljöbelastning från elektronik, samt nyttja elektronikens potential att bidra till att minska samhällets miljöbelastning och i förlängningen driva en omfattande omställning av en hel industrisektor.

Projektet får EU:s stöd via Europeiska regionala utvecklingsfonden

Sammanfattning

Projektnamn

Grönare elektronik

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Coordinator

Projektstart

Varaktighet

22 månader

Total budget

5.8 MSEK

Finansiärer

Medfinansieras av Europeiska unionen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Vincent Schaller

Senior Scientist

Läs mer om Vincent

Kontakta Vincent
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sjoerd Haasl

Kontaktperson

Sjoerd Haasl

Enhetschef

+46 73 461 83 77

Läs mer om Sjoerd

Kontakta Sjoerd
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.