Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Biotoptak i Malmö
Foto: Tobias Emilsson

Gröna täta tak, steg 3

Gröna tak utgör alternativa gröna ytor i staden som beroende på utformning kan bidra med en rad olika ekosystemtjänster, t.ex. ökad biologisk mångfald och spridningsvägar, temperatursänkning i samband med värmeböljor och dagvattenfördröjning. Många utmaningar kvarstår dock för att gröna tak av hög kvalitet ska kunna implementeras i full skala. I projektet samlar vi branschaktörer och forskare för att möta dessa utmaningar. Resultaten förs in i den handbok för Gröna tak som tidigare tagits fram.

Sammanfattning

Projektnamn

Gröna täta tak - GTT

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och expertkompetens i flera arbetspaket

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

14 mkr

Partner

AB Stockholmshem, Derbigum, Flowcrete, Gar-Bo, Icopal, Gjutasfaltföreningen, Konsultgruppen Röda tråden, Landskapslaget, MKB Fastighets AB, Nätverket för betongreparationer, Scandinavian Green Roof Institute, Sealeco, Sepu, Sika, SIS - Swedish Standards Institute, Skolfastigheter i Stockholm AB, SLU, Sweco Architects , Sweco Environment, Swedavia, Sika Sverige, Vegtech, White Arkitekter, Ylva Edwards Materialteknik

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
15.Ekosystem och biologisk mångfald