Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutgods
Foto: Patrik Svedberg

GRETA - Resurseffektiva gjutna produkter

Projektet syftade till att ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Målet för projektet var att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer effektiv resursanvändning.

 Svensk gjuteriindustri är medveten om att en hållbar omställning är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka alla områden, från energianvändning och koldioxidavtryck till hanteringen av råmaterial och restprodukter, och därför i förlängningen även själva affärsmodellen. Däremot konstaterades för inte så länge sedan att olika företag och verksamheter inom gjuteribranschen hade kommit olika långt i frågan och också hade rätt olika bild av vad som kan och bör göras, och hur det ska gå till.

Målet för projektet var därför att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer resurseffektiv användning i tre olika avseenden: energianvändning, materialflöden och produktdesign. 

För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställde man först tillgänglig kunskap i en omfattande nulägesanalys. Därefter gjordes man den kunskapen praktisk och begriplig genom att föreslå förbättringar, testad och utvärdera dem. Detta skedde genom tolv fallstudier, pilotprojekt och examensarbeten kopplade till olika investeringar i utrustning och kompetens som gjordes hos lika många gjuteriföretag under projektets gång. Man delade med sig av resultaten och hittade kunskapsluckor som bland annat ledde till sex nystartade forskningsprojekt tillsammans med gjuteriföretagen och deras leverantörer och kunder.

Vill du veta mer om projektresultaten?

Läs mer på GRETA-projektets webbsida!

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior forskare

+46 10 228 49 04

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Hållbar gjutning genom nyttiggörande av spånor och restprodukter

Projektet syftar till att skapa koncept för cirkulära materialflöden för svenska gjuterier där de metallinnehållande restprodukterna återanvänds maximalt med minimala transportsträckor.
Expertis

Gjutprocess

En gjuten komponents egenskaper påverkas av flera faktorer som materialval, legeringsämnen, geometri, stelningshastighet och gjutprocessens stabilitet. På RISE har vi resurser och kompetens för att ta fram gjutna komponenter i fle…
Test & demo

Casting Demonstration Centre

Casting Demonstration Centre, CDC, är en anläggning för test och demonstration av gjutna metalliska material och processer. Vi erbjuder bland annat avancerade simuleringsverktyg, komplett utrustat gjuteri med til…
Nätverk

Nätverk för gjuterier som arbetar med råsand

Genom Nätverk för råsand får gjuterier som arbetar med formar i råsand möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med forskare från RISE. Det finns också möjlighet att vara med i RISE forskningsprojekt inom området.
Nätverk

Nätverk för pressgjutning

Pressgjutningsbranschen står inför spännande utmaningar. Som medlem i Nätverk för pressgjutning får du ta del av omvärldsbevakning, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag, organisationer och akademi samt vara med och …
Projekt

Substituering av fossilt kol med biokol i järngjutning

Minska ökningen av kol i atmosfären i järngjuterier med att ersätta fossil kol med biokol. Fossilt kol ska substitueras med biokol i smältprocessen och bentonitbonden formsand i järngjuterier.