Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutgods
Foto: Patrik Svedberg

GRETA - Gjutna produkter med resurseffektiv tillverkning och affärsmodeller

Projektet syftar till att ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Målet för projektet är att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning genom mer effektiv resursanvändning.

Medvetenheten är hög inom svensk gjuteriindustri om att denna omställning är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka såväl energianvändning och koldioxidavtryck som hanteringen av råmaterial och restprodukter. 

Projektarbetet organiseras i tre arbetspaket. Det första undersöker hur högre resurseffektivitet kan uppnås för energianvändningen för en given gjuten produkt och en given framställ­nings­process. Det andra utgår från en given gjuten produkt och söker förutsättningar att möjliggöra högre resurseffektivitet i framställningsprocessen. I det tredje vidgas perspektivet genom att den gjutna produktens användningsfas inkluderas i diskussionen.

För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställs tillgängligt vetande i en nulägesanalys inklusive internationell state-of-the-art. Därefter måste kunskapen konsolideras och implementeras genom att förbättringar föreslås, testas och utvärderas. Detta sker genom fallstudier och pilotprojekt kopplade till specifika investeringar i utrustning och kompetens hos utvalda gjuteriföretag. Slutligen diskuteras och kommuniceras vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt sammanhang. Kunskapsluckor identifieras och kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete initieras.

Genom detta projekt kommer gjuteriindustrins konkurrenskraft och lönsamhet att stärkas och branschen kommuniceras som en viktig aktör i Sveriges strävan för ett hållbart samhälle. Ett forskningslandskap byggs upp där regionala och nationella aktörer samverkar i en gemensam kontext.

Sammanfattning

Projektnamn

GRETA

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

7 MSEK

Partner

Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping University

Finansiärer

Svenska Gjuteriföreningen, Vinnova, Metalliska material

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior forskare

+46 10 228 49 04

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Risberg

Kontaktperson

Martin Risberg

Forskare

+46 10 228 49 17

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.