Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

GreenSense - drogmätning med smart miljövänligt minisystem

GreenSense är ett miniatyriserat system för att känna av biomarkörer i saliv/urin, med fokus på drogtestning, baserat på nanocellulosa och tryckt elektronik.

Greensense - small system for detection of Drugs of Abuse
Foto: Valerio Beni

GREENSENSE ska utveckla en hållbar, trådlös och autonom plattform för att känna av biomarkörer, med fokus på drogmonitorering.
Systemet innefattar en ny biosensor, en NFC-antenn, ett energilagringssystem och en elektrokrom display. Det styrs av ett mikrochip som kan tolka signaler från flera sensorer, processa data och hantera trådlös kommunikation.

Utmaning: Att i fält mäta drogpåverkan, snabbt och exakt, från saliv eller urin - utan access till avancerad labutrustning och blodprover.

Lösning: Ett fristående, miniatyriserat sensorsystem som baseras på tryckteknik och återvinningsbara material - nanocellulosa

Effekt: Möjlighet att skapa små, billiga och miljömässigt smarta system, vilket kan ha en påverkan på såväl hälso&sjukvården som polisens arbete.

Funktionaliserad nanocellulosa används för att skapa elektronik, kapsling och som en aktiv komponent i de funktionella bläcken (bioaktiva, ledande, dielektriska, elektrokemiska, elektrokroma).

Projektet fokuserar på drogerna THC, Morfin, Kokain, Amfetamin och Secobarbital.

I fokus för satsningen är nanocellulosa (NC) och NC-derivat: som substrat för tryckt elektronik, laminat för kapsling och som komponent i funktionella bläck (ledande, elektrokemiska, som elektrolyt och dielektrika).

GreenSense är ett EU-finansierat så kallat PILOTS-05-2017 Research and innovation action-projekt och startade i januari 2018.

Projektet innefattar bland annat följande delmoment:

 • Produktion av nanocellulosa i pilotskala, från pappersmassa och restprodukter inom pappersindustrin.
 • Produktion i pilotskala av NC-baserade filmer; ren film och NC-papper med coating. Detta uppnås genom att kontrollera densitet, porositet, ytkarakteriska, tjocklek, barriär och yt-kemi, transperens och mekaniska egenskaper.
 • Formulering och utveckling av funktionella bläck baserade på NC.
 • Produktion, via screentryck eller inkjet, av de olika elektroniska komponenterna
 • Design och tillverkning av monolitiskt integrerade mikrochip med alla nödvändiga elektroniska funktioner.
 • Validering av tillverkningen av de tryckta elektroniska komponenterna och biosensing-plattformen, i en sheet-to-sheet höghastighetsprocess.
 • Integration av alla komponenter på ett enda NC-baserat substrat och skapa två generationer av plattformen med hjälp av pick&place-teknik.
 • Utvärdering av prestanda, från material till hela plattformen, i linje med den framtida standarden IEC62899; stabilitetstest och tester med syntetiska analyter (delvis i enlighet med ISO 13485, EN 13612 och EN ISO 23640).
 • Hållbarhetsbedömning, från material till plattform, i relation till hälso-och miljölagstiftning och som en bas för att skapa ett ramverk av miljömässiga krav såsom LCA-utvärdering och återvinningsbarhet.
 • Cost/Benefit-analys av de olika materialen, komponenterna och plattformen.
 • Skapa en väg till marknad som adresserar hela kedjan: forskning-utveckling-innovation genom att använda en värdekedjemetodik, vilket leder fram till affärsplaner inklusive finansiella planer.
 • Den slutliga, flexibla och återvinningsbara NC-plattformen för biosensing, med ultralåg-energikonsumption, kommer att vara massproducerbar, kostnadseffektiv, hållbar och miljövänlig.

För att uppnå de högt satta målen har ett internationellt och multidisciplinärt konsortium skapats.
 

Greensense - light small sensorsystem for DoA
Greensense for DoA

Sammanfattning

Projektnamn

GreenSense

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpartner, tryckt elektronik, integration, sensorer

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Total budget

8 M€

Partner

Leitat, AIT, Melodea, RISE Acreo, Infineon, Atlas Medical, Genes Ink, IMST GmbH, Pro-Active, Prelonic, EMPA, RISE Innventia, Coatema

Finansiärer

EU H2020-IND-CE-2016-17/H2020-NMBP-PILOTS-2017

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Valerio Beni

Kontaktperson

Valerio Beni

Forskare

Läs mer om Valerio

Kontakta Valerio
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.