Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

GreenSense - drogmätning med smart miljövänligt minisystem

GreenSense är ett miniatyriserat system för att känna av biomarkörer i saliv/urin, med fokus på drogtestning, baserat på nanocellulosa och tryckt elektronik.

GREENSENSE ska utveckla en hållbar, trådlös och autonom plattform för att känna av biomarkörer, med fokus på drogmonitorering.
Systemet innefattar en ny biosensor, en NFC-antenn, ett energilagringssystem och en elektrokrom display. Det styrs av ett mikrochip som kan tolka signaler från flera sensorer, processa data och hantera trådlös kommunikation.

Utmaning: Att i fält mäta drogpåverkan, snabbt och exakt, från saliv eller urin - utan access till avancerad labutrustning och blodprover.

Lösning: Ett fristående, miniatyriserat sensorsystem som baseras på tryckteknik och återvinningsbara material - nanocellulosa

Effekt: Möjlighet att skapa små, billiga och miljömässigt smarta system, vilket kan ha en påverkan på såväl hälso&sjukvården som polisens arbete.

Funktionaliserad nanocellulosa används för att skapa elektronik, kapsling och som en aktiv komponent i de funktionella bläcken (bioaktiva, ledande, dielektriska, elektrokemiska, elektrokroma).

Projektet fokuserar på drogerna THC, Morfin, Kokain, Amfetamin och Secobarbital.

I fokus för satsningen är nanocellulosa (NC) och NC-derivat: som substrat för tryckt elektronik, laminat för kapsling och som komponent i funktionella bläck (ledande, elektrokemiska, som elektrolyt och dielektrika).

GreenSense är ett EU-finansierat så kallat PILOTS-05-2017 Research and innovation action-projekt och startade i januari 2018.

Projektet innefattar bland annat följande delmoment:

 • Produktion av nanocellulosa i pilotskala, från pappersmassa och restprodukter inom pappersindustrin.
 • Produktion i pilotskala av NC-baserade filmer; ren film och NC-papper med coating. Detta uppnås genom att kontrollera densitet, porositet, ytkarakteriska, tjocklek, barriär och yt-kemi, transperens och mekaniska egenskaper.
 • Formulering och utveckling av funktionella bläck baserade på NC.
 • Produktion, via screentryck eller inkjet, av de olika elektroniska komponenterna
 • Design och tillverkning av monolitiskt integrerade mikrochip med alla nödvändiga elektroniska funktioner.
 • Validering av tillverkningen av de tryckta elektroniska komponenterna och biosensing-plattformen, i en sheet-to-sheet höghastighetsprocess.
 • Integration av alla komponenter på ett enda NC-baserat substrat och skapa två generationer av plattformen med hjälp av pick&place-teknik.
 • Utvärdering av prestanda, från material till hela plattformen, i linje med den framtida standarden IEC62899; stabilitetstest och tester med syntetiska analyter (delvis i enlighet med ISO 13485, EN 13612 och EN ISO 23640).
 • Hållbarhetsbedömning, från material till plattform, i relation till hälso-och miljölagstiftning och som en bas för att skapa ett ramverk av miljömässiga krav såsom LCA-utvärdering och återvinningsbarhet.
 • Cost/Benefit-analys av de olika materialen, komponenterna och plattformen.
 • Skapa en väg till marknad som adresserar hela kedjan: forskning-utveckling-innovation genom att använda en värdekedjemetodik, vilket leder fram till affärsplaner inklusive finansiella planer.
 • Den slutliga, flexibla och återvinningsbara NC-plattformen för biosensing, med ultralåg-energikonsumption, kommer att vara massproducerbar, kostnadseffektiv, hållbar och miljövänlig.

För att uppnå de högt satta målen har ett internationellt och multidisciplinärt konsortium skapats.
 

Sammanfattning

Projektnamn

GreenSense

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpartner, tryckt elektronik, integration, sensorer

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Total budget

8 M€

Partner

Leitat, AIT, Melodea, RISE Acreo, Infineon, Atlas Medical, Genes Ink, IMST GmbH, Pro-Active, Prelonic, EMPA, RISE Innventia, Coatema

Finansiärer

EU H2020-IND-CE-2016-17/H2020-NMBP-PILOTS-2017

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Valerio Beni

Kontaktperson

Valerio Beni

Forskare

+46 72 516 86 07

Läs mer om Valerio

Kontakta Valerio
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.