Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Batteri
Foto: Jorma Uusitalo

GreenBattery

Projektet GreenBattery fokuserar på att bygga upp prototypen av ett grönt batteri. Nyckelidén
bakom projektet ligger i att etablera en batteriprototyp med gröna (eller grönare) komponenter
utan att kompromissa med batteriets prestanda.

Energilagring är ett snabbt växande forskningsområde och vi är i stort behov av elektriska energilagringssystem på grund av den snabba expansionen av digitala apparater, bärbar elektronik, elfordon etc. Batterier är en typ av energilagringssystem med ökad efterfrågan de kommande åren

På grund av den ökade efterfrågan på batterier byggs flera Gigafabriker i Europa. Tyvärr följer dessa ännu inte EUs hållbarhetsprinciper som gäller för batterier, eftersom skadliga eller till och med giftiga föreningar används vid cellmontering och aktiv elektrod material innehåller kritiska råvaror. Detta projekt vill utveckla en prototyp av ett biobaserat batteri genom att använda restprodukter från skogsindustrin som exempelvis (hydrolys)lignin, bioslam, fiberslam, bark, aska och filterdamm. 

Projektet kommer att använda (avfalls)biomassa för att ersätta
fossila grundämnen eller giftiga föreningar i batterier. Under cellsammansättningen läggs specifik fokus för hållbarheten hos battericellinjer, för att uppfylla kriterierna för grön övergång i EU-nivå.

RISE roll i projektet är att utveckla biobaserade batterikomponenter med hög jonledningsförmåga och god kompatibilitet med andra komponenter. Till projektet kommer RISE producera kristallin nanocellulosa (CNC) från olika industriella sidoströmmar (t.ex. fiberrejekt) som kommer användas i de nya biobaserade komponenterna.

RISE kommer även genomföra teknoekonomiska analyser för att utvärdera teknoekonomiska parametrar och jämföra biobaserade batterier mot traditionella lition batterier. 

Sammanfattning

Projektnamn

GreenBattery

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2025-12-31

Total budget

1 099 081 euro

Partner

University of Oulu, University of Vaasa, Sveriges lantbruksuniversitet, Kokkola University Consortium Chydenius

Finansiärer

Interreg Aurora, Lapplands förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.