Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Restströmmar från skogsindustrin, så som sågspån kan användas till att tillverka t.ex. PLA plast

Green Bioraff Solutions

Hur kan vi ta tillvara restströmmar från skogsindustrin för att skapa nya hållbara produkter och lösningar? Det internationella projektet Green Bioraff Solutions fokuserar på att förädla restströmmar, främst sågspån, bark och fiberslam. Målet är att utveckla attraktiva bioraffinaderilösningar för produktion med fokus på Sverige och Finland.

Biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast

Den långsamma nedbrytningsprocessen av plast som framställts av fossila råvaror är ett stort miljöproblem, både i våra hav och i övrig natur. I projektet Green Bioraff Solutions (GBS) är målet att producera en biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast av mjölksyra. Den framställs genom jäsning och kemokatalys av sågspån och massarester, t.ex. fiberslam för att producera skogsrestbaserad PLA. Dessutom kommer restflöden från processen att undersökas och försök att minska eller återanvända dessa kommer att göras. Plast producerad från en förnybar källa, som t.ex. skog, skulle också leda till minskade CO2-utsläpp jämfört med plast producerad av fossila råvaror.

Aktivt kol

Från hydrolysislignin kommer projektet GBS att producera aktivt kol som kan användas i industriella processer och vattenrening. Idag importeras aktivt kol från andra delar av världen och en stor del kommer från Sri Lanka. Om man med hjälp av råmaterial från vår skog kan starta en produktion i Sverige och Finland skulle därför stora miljöfördelar skapas. Dels tar vi tillvara på de restströmmar som redan finns, samtidigt som behovet av långdistanstransporter minskar. I och med sina många användningsområden finns det en stor potentiell marknad för ”grönt” aktivt kol, vilket i sig också skapar stora miljö- och klimatvinster.

Tanninbaserade skum

Med bark, en annan biprodukt från skogsindustrin, är planen att utveckla tanninbaserade skum, som är kända för dess höga brandmotstånd. Bark innehåller stora mängder tanniner, som kan extraheras genom så kallad soxhletextraktion, där vatten eller etylacetat tillförs. Tanninbaserade skum har flera potentiella användningsområden, till exempel inom byggindustrin där dess brandmotstånd och lätta vikt har stora fördelar. Inom projektet kommer det även att utföras tester på tanninskum som katalyt i omvandlingen av biomassa.

Utveckla nya bioraffinaderilösningar

Projektkonsortiet har som mål att utveckla nya attraktiva bioraffinaderilösningar för produktion i Sverige och Finland. Målgrupperna för projektet består av råmaterialleverantörer, sågverks- och massa- och pappersindustrin och slutanvändarna, t.ex. kompositföretag eller byggföretag.

Intressenter i projektet
Företag: Domsjö Fabriker, Holmen, SEKAB, Blastic AB, SCA, UPM, Eskolan Saha, Fifth Innovation Oy, Kokkolan Nahka och Silvateam
Akademi: LUKE, Aalto University och Tampere University

Populärvetenskaplig rapport

Nyfiken på att veta mer? Nu har vi sammanställt arbetet i Green Bioraff Solutions i en populärvetenskaplig rapport.

Rapporten hittar du här

Sammanfattning

Projektnamn

GBS

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

2021-04-30

Total budget

1 606 000 EUR

Partner

RISE Processum, Centria University of Applied Sciences, Karleby universitetscenter Chydenius

Finansiärer

Interreg Botnia-Atlantica, Region Västernorrland, Österbottens Förbund

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
17.Genomförande och globalt partnerskap
Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anneli Sundman

Kontaktperson

Anneli Sundman

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.