Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Grafenbaserat, elektromagnetiskt kompatibilitetsmaterial

Projektet syftar till att ersätta material som används för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet(EMC) mot ett miljövänligare och återvinningsbart alternativ.

 Metoden som föreslås bygger på cirkulär ekonomi. Den metod som skall provas är att blanda in grafen i en komposit, som sedan formsprutas. Denna komposit skall vara biobaserad. Vidare skall skärmningsmaterial, främst nickel och aluminium, ersättas med grafen. Deltagare i projektet är dels tillverkare av grafen och dels slutanvändare som Atlas Copco Industrial Technique och Megger.

Utvärdering av materialet skall ske både med avseende på elektriska och mekaniska egenskaper. När det gäller utvärdering av elektriska egenskaper skall detta ske dels på provbitar där EMC Services och RISE IVF skall göra jämförande test mellan det framtagna grafen-baserade materialet och en god ledare, dels på produktnivå där ett handtag till ett elektriskt verktyg skall testas i ett EMC-labb.

Biokol från syngasproducenten Meva Energi AB har potential att bli en energismart grafenkälla. I detta projekt har biokolet kulmalts till submikropartiklar. Fraktion av grpahene upptäcktes men ytterligare raffinaderi måste användas för att öka oron för kommersiell användning.

BioFiber tech AB (BFT), en biobaserad kompositproducent, ser marknadspotentialen att använda grafen för att underlätta natur-/träfiberkompositapplikationer inom elektronik, flyg och fordon, för att realisera biobaserad ekonomi. I detta projekt har BFT använt grafen som en ledande tillsats i den nuvarande FiberQ-processen för träfiberbeläggning. Den grafenbelagda träfibern blandades vid RISE till biobaserad komposit för applikationsfall. Grafen är en ny typ av tvådimensionella ledande tillsatser i nanostorlek. Vi observerade den unika potentialen att underlätta ledande beläggning på träfiber under fiberQ-processen. Men för att realisera material kommersialisering måste utmaningar övervinnas som grafenkostnad, dispersion och miljöpåverkan från grafenkällan. Den grafenbaserade ledande biokompositen måste också utvärderas genom livscykelanalys för att ytterligare förstå materialets ekvivalent för CO2-utsläpp. Och att identifiera lämpliga tillämpningar för att ersätta fossilbaserat material. 

Användarfall 1 : Atlas har ägnat sig åt att hitta hållbara lösningar för att realisera cirkularitet i alla produkter. Detta projekt användes grafen i prototyper och har jämförts med olika ledande materials EMC-prestanda. Biobaserad kompositprototyp har också tillverkats och testats. Atlas kommer att fortsätta forskningen för att ytterligare förverkliga sitt hållbarhetsmål.

Användarfall 2: Megger har liknande krav som Atlas för EMC-material. För att minska användningen av metall och produktvikt. Potentialen att använda grafen i produktionen bestäms av materialkostnaden och potentialen för att optimera EMI-dämpningen för att klara EMC-standarden.

Sammanfattning

Projektnamn

SIO Grafen EMC

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

2 880 000 SEK

Finansiärer

Vinnova SIO Grafen

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Ting Yang Nilsson

Kontaktperson

Ting Yang Nilsson

Forskare

+46 10 228 47 95

Läs mer om Ting

Kontakta Ting
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.