Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

GrafCoat: Grafene-förstärkt cementfärg

För att ytterligare förbättra egenskaperna hos redan befintliga cementbaserade beläggningar, ett grafen fiktionaliserad cementbaserat beläggningsmaterial kommer att utvecklas i detta projekt.

Bakgrund

Betong är dominerande material för byggnads- och anläggningskonstruktioner över hela världen; hållbart men poröst för nedbrytande klorider, koldioxid och andra aggressiva ämnen. För att förbättra hållbarhet används ytbeläggningar. Cementbaserade beläggningar, som bevarar och samverkar med betongens alkaliska miljö, utreds och nyttjas allt mer.

Mål

Målet med projektet är att utveckla ett cementbaserat skyddande ytskikt för betonginfrastrukturer som vägsidor, tunnlar, broar, silos, industribyggnader, bostäder. Grafen fiktionaliserad med kiseldioxid möjliggör en förstärkt bindning till cement och etablerar en mikroförstärkning av molekylstrukturen. Denna egenskap skulle vara särskilt fördelaktig i tunna beläggningslager; vidhäftning, skydd mot karbonatisering och med valfria estetiska egenskaper. 

Projektorganisation

Projektet sammanfogar fyra partner med kompletterande kompetenser. Lanark AB utgör koordinator med syfte att utveckla och kommersialisera slutprodukten. Lanark samarbetar idag med Cementa och Sika och är producent av den befintliga cementbaserade beläggning som används i projektet som referensmaterial. Chalmers och SHT tillhandahåller kompetens och tillverkning av grafen och 2D-material. Rise CBI tillhandahåller kompetens för forskning och utveckling samt testning/screening i produktutvecklingsprocessen. Chalmers fastighet/Akademiska Hus etablerar/utvärderar en demonstrationsanläggning på Chalmersområdet.

Sammanfattning

Projektnamn

GrafCoat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekt deltagare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

1,500,000

Partner

https://www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx

Finansiärer

https://www.vinnova.se/

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur