Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
go:LEIF

go:LEIF

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år - plus miljöskadliga ämnen. Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen.

Skagerrakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning goda förutsättningar för snabb omställning. Här finns också relevanta teknikleverantörer och kunskaper inom fordonselektrifiering. go:LEIF står för grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar och genom projektets parter finns styrka och vilja att stötta omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster.

Projektets arbetsområden:

  • Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade.
  • Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan.
  • Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden.
  • Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur.
  • Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion.

I projektet, som startar igång i mars 2023, medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.

Projektet avser att möjliggöra laddpunkter längs kusten från Göteborg till Agder i Norge, samt skapa en digital hemvist för konsumentinfo och tillhörande laddkarta. Projektet ska också hålla kunskapshöjande workshops, bilda ett regionalt näringslivsnätverk och genomföra två nordiska konferenser.

Sammanfattning

Projektnamn

go:LEIF

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Deltagare och arbetspaketledare

Projektstart

Varaktighet

2023-2025

Partner

Agder Fylkeskommune, Arendal kommune, Grefab, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Business Region Göteborg, LEVA, Lysekils kommun, Universitetet Sørøst Norge, Föreningen Lydløs

Finansiärer

Europeiska Unionen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Cecilia Strokirk

Kontaktperson

Cecilia Strokirk

Projektledare

+46 10 516 54 28

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.