Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

God boendemiljö för alla!

Projektets övergripande syfte är att bidra till en omställning av svensk samhällsbyggnads- och bostadssektor, att i högre grad ta hänsyn till människors varierande behov och demokratiska medverkan. Ett specifikt syfte är att visa hur verksamhetsmodeller och arbetsmetoder för kommuner och civilsamhället i samverkan kan bidra till omställningen.

Syftet nås genom 

1. kartläggning av människors behov och levnadsdrömmar,

2. utformning och undersökning av alternativa, rumsliga strukturer och boendemiljöer, och

3. utveckling av verksamhetsmodeller och arbetsmetoder för kommuner och civilsamhället i samverkan.

Projektet svarar på forskningsfrågorna genom tre fallstudier i Västra Götaland (Nordost Göteborg, Mariestad, Bottna) med en variation av geografiska och kulturella förutsättningar. Med utgångspunkt i lokala och regionala behov, och undersökning av alternativa boendemiljöer, utvecklas förslag till verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i de kommunala processerna och i civilsamhällets organisationer, som tar hänsyn till olika aspekter av medborgardemokrati. 

Genom partnerskap med Chalmers tekniska högskola, Egnahemsfabriken, Föreningen för byggemenskaper och Hyresgästföreningen samt medverkan från kommuner, civilsamhälle, regionala och statliga intressen, har projektet möjlighet att utveckla nya, integrerade lösningar. 
 

Sammanfattning

Projektnamn

God boendemiljö för alla!

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningspart

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Chalmers tekniska högskola, Egnahemsfabriken, Föreningen för byggemenskaper, Hyresgästföreningen

Finansiärer

Forskningsrådet Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Pia Westford

Senior forskare

+46 10 516 59 18

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.