Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gigabat - image
Foto: Cidetec

GIGABAT

Hållbarhet och digitalisering av GIGA-fabriker för Europeisk batteriproduktion med maskiner tillverkade i Europa.

GIGABAT är ett banbrytande EU-finansierat projekt som syftar till att omdefiniera framtiden för batteriproduktion genom integrering, optimering och validering av ny teknik.

Ambitionen i GIGABAT är att understödja EU:s förmåga att öka produktionskapaciteten av batterier. Med sikte på EU:s mål för 2030 ser projektet en ökning från nuvarande 60 GWh till 900 GWh.

För att uppnå detta ambitiösa mål främjar GIGABAT EU-baserade maskiner och leverantörer. Genom att värdesätta tekniskt och industriellt oberoende är det möjligt att omdefiniera landskapet för batteriproduktion.

Integrationen av lokal energi- och materialförsörjning är en del av uppdraget. GIGABAT föreställer sig ett dynamiskt lokalt ekosystem där varje komponent bidrar till GIGA-fabrikernas effektivitet och hållbarhet, och där standarderna för storskalig cellproduktion i Europa omdefinieras.

GIGABAT:s huvudmål är att stärka den europeiska batteritillverkningsindustrin. GIGABAT-konsortiet, som samordnas av CIDETEC Energy Storage, syftar till att göra detta genom att arbeta nära nyckelaktörer för att skapa högkvalitativa och kostnadseffektiva batterier, med särskilt fokus på GEN3b-teknik (litiumjon). För att uppnå detta måste nya energieffektiva maksiner utvecklas för batteritillverkning eller anpassa befintliga maskiner för att möta nya batterispecifikationer. Funktionstester kommer att äga rum i pilotanläggningar för att simulera verkliga förhållanden. GIGABAT fokuserar också på att integrera och optimera Giga-fabriker med stark tonvikt på hållbarhet, minskning av koldioxidavtryck, förbättrad energihantering, digitalisering och användning av maskiner tillverkade i Europa.

 

Sammanfattning

Projektnamn

GIGABAT

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Participant

Projektstart

Varaktighet

42month

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Agnes Digranes

Kontaktperson

Agnes Digranes

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 42 87

Läs mer om Agnes

Kontakta Agnes
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.