Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
mikrofon

Future Industrial VoicE

Röstinteraktion håller på att slå igenom på bred front inom konsumentprodukter och i fordon. Röstinteraktion innebär en rad fördelar såsom möjligheten att ha händerna fria och att inte belasta synen. Projektet avser utvärdera och demonstrera hur röstinteraktion kan förbättra samspelet mellan människor och intelligenta system i framtidens industri.

Röstinteraktion håller på att slå igenom på bred front inom konsumentprodukter och i fordon. Det finns brister hos tekniken, särskilt vad gäller förmågan att tolka olika röster och hantering av bakgrundsljud, vilket förmodligen bidragit till ett svagt intresse för att utforma och implementera lösningar inom industrin. Projektet avser utvärdera och demonstrera hur röstinteraktion kan förbättra samspelet mellan människor och intelligenta system i framtidens industri (år 2030). Förutom ordbaserad kommunikation kommer projektet fokusera på möjligheter i andra röstbaserade läten vilket gör projektet mer visionärt jämfört med befintliga satsningar.

Röstinteraktion innebär en rad fördelar såsom möjligheten att ha händerna fria och att inte belasta synen. Genom att kombinera röstinteraktion med intelligenta system skapas helt nya möjligheter till effektiv mänsklig kommunikation och samverkan mellan människor och maskiner. Projektet kommer ge en bättre förståelse för potentialen hos röstinteraktion genom att identifiera viktiga användarfall, generera förslag till designlösningar samt bemöta praktiska problem. Resultatet kommer sammantaget utgöra beslutsunderlag inför fortsatta FoI-projekt, där initiala lösningar kan vidareutvecklas samt tekniska och interaktionsrelaterade utmaningar hanteras.

I projektet ingår intressenter från process- och tillverkningsindustrin (Smurfit Kappa Kraftliner och Svalson). Dessutom ingår parter med kunskap inom röstinteraktion (Scania och POC) som besitter unik kunskap inom området från fordonsbranschen. Aktörerna utgör grunden till ett starkt branschöverskridande konsortium inför en fortsatt FoI-satsning inom området.

Sammanfattning

Projektnamn

FIVE

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

Scania, POC, Smurfit Kappa Kraftliner

Finansiärer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Projektmedlemmar

Anna Sirkka

Kontaktperson

Anna Sirkka

Affärsutvecklare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.