Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Funktions­provning av tätskikt­system för våt­utrymmen 2019

Detta projekt är en fortsättning av forskningsprojekt ”Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen” som tidigare har utförts 2014 och 2016, se SP-rapport 2014:45 respektive SP-rapport 2016:60. Forskningsprojekt avser tätskiktsystem som är avsedda att användas som tätskikt bakom keramiska plattor i våtutrymmen.

Syftet och målet med projektet är att kunna visa på tätskiktsystem som har god prognos att uppfylla kravet på vattentäthet och därmed vara vattenskadesäkrande. Projektet är tänkt att ge svar på om de på marknaden förekommande tätskiktsystemen uppfyller de krav som man rimligen kan ställa på dem. Det krav som borde ställas är att tätskiktsystemen är vattentäta så att intilliggande utrymmen inte skadas. Ett annat syfte är att förmå tillverkarna av tätskiktsystem att förändra sina system så att de är lättarbetade och mindre känsliga för mänskliga fel vid installation så att resultatet blir vattentäta våtutrymmen.

Projektet genomförs genom användande av en funktionsprovning vilket innebär att vattentätheten hos tätskiktsfolien, genomföringar och skarvningar undersöks i tätskikts-konstruktionen.

Funktionsprovningen görs enligt en till svenska förhållanden anpassad version av ETAG 022 Annex A (SP-metod 5111, utgåva 2). I golvet installeras tre golvbrunnar av olika fabrikat och andra genomföringar som normalt finns i ett badrumsgolv.

Provningsmetoden har anpassats för att likna det förhållande som gäller för svenskt byggande t.ex. placering av golvbrunnar. Tanken är att i den anpassade provningsmetoden skall torktider mm specificeras så att dessa stämmer överens med verkliga förhållanden.

I projektet görs även analys av tätskiktsfolie. Detta i syfte att i framtiden kunna avgöra om tätskiktsfolien har förändrats.

Dettas görs genom:

  • Bestämning av vattenånggenomgångsmotstånd hos tät tätskiktsfolien.
  • Bestämning av ytvikt.
  • FTIR-analys (analys av materialsammansättning) hos tätskiktsfoliens ingående skikt.

DSC-analys (bestämning smältpunkten hos ett material samt oxidationstemperatur).


Rapport

Sammanfattning

Projektnamn

Funktions­provning av tätskikt­system

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-12-31

Partner

Länsförsäkringsgruppens Forsknings- & Utvecklingsfond , Byggkeramikrådet

Finansiärer

Länsförsäkringsgruppens Forsknings- & Utvecklingsfond , Byggkeramikrådet

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Ulf Antonsson

Senior projektledare

+46 10 516 53 19
ulf.antonsson@ri.se

Läs mer om Ulf