Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

I projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” samverkar möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem kan komma att se ut i framtiden.

Med dessa scenarier som grund diskuteras vilka insatser, till exempel strategier och åtgärder, som olika aktörer kan vidta för att förbereda sig på, och underlätta för, en systemomställning mot ökad cirkularitet.

Projektets upplägg baserar sig på en intressent-baserad scenarioanalys, vilket är en metod som stärker dialog, förståelse och samsyn mellan olika aktörer. Projektet finansieras med stöd från Västra Götalandsregionen och anknyter till regionens utvecklingsstrategi för 2030 med särskild tonvikt på det prioriterade området ”fossilfritt och cirkulärt samhälle”.

Projektet har tagit fram tre olika framtidsbilder av hur vi på ett cirkulärt sätt tillgodoser behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030:

  • ”Lokala loopar”,
  • ”Pusselbitsplattformen”
  • ”Totalentreprenörerna”

Dessa scenarier och metoden bakom finns nu presenterade i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030

Scenarioberättelserna beskriver ”lyckade” och rimliga utvecklingsvägar, där branschen tydligt gått från en linjär till en cirkulär logik, men på olika sätt. Scenarierna utgår ifrån två områden där det råder osäkerhet i på vilket sätt och hur snabbt branschen och relationerna mellan aktörerna däri kommer att utvecklas:

  1. graden av digitalisering och informationsdelning och
  2. hur affärsrelationen mellan aktörer utvecklas i olika centraliseringsgrad i värdekedjan.

Projektet har diskuterat risker och möjligheter för svensk möbelbransch som varje scenario medför och identifierat behov av nya och utvecklade kompetenser, förbättrad informationsdelning och förändrade roller för att lyckas ställas om till en cirkulär ekonomi till år 2030. 

Projektet har även tagit fram en rapport kring cirkulär ekonomi och möbler i Sverige och EU som beskriver cirkulär ekonomi i relation till branschens hållbarhetsutmaningar och ger exempel på strategier, initiativ och policyutveckling.

Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen och över 70 organisationer har deltagit i processen att utveckla scenarierna och konsekvensanalysen. 

Sammanfattning

Projektnamn

Scenarier cirkulära möbelflöden

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-06-30

Total budget

1700000 kr

Partner

White Arkitekter, Lammhults Möbel AB, Samhall, Input Interiör, Lerums kommun, Skaraborgs kommunalförbund, SVID, Interior Cluster, TMF, Hållbar utveckling Skåne, Substitutionscentrum, TEKO, Kinnarps

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.