Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

I projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” samverkar möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem kan komma att se ut i framtiden.

Med dessa scenarier som grund diskuteras vilka insatser, till exempel strategier och åtgärder, som olika aktörer kan vidta för att förbereda sig på, och underlätta för, en systemomställning mot ökad cirkularitet.

Projektets upplägg baserar sig på en intressent-baserad scenarioanalys, vilket är en metod som stärker dialog, förståelse och samsyn mellan olika aktörer. Projektet finansieras med stöd från Västra Götalandsregionen och anknyter till regionens utvecklingsstrategi för 2030 med särskild tonvikt på det prioriterade området ”fossilfritt och cirkulärt samhälle”.


Sammanfattning

Projektnamn

Scenarier cirkulära möbelflöden

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2021-03-31

Total budget

1700000 kr

Partner

White Arkitekter, Lammhults Möbel AB, Samhall, Input Interiör, Lerums kommun, Skaraborgs kommunalförbund, SVID, Interior Cluster, TMF, Hållbar utveckling Skåne, Substitutionscentrum, TEKO, Kinnarps

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Emma Rex

Kontaktperson

Emma Rex

Forskare

Läs mer om Emma

Kontakta Emma

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.