Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtids adaptiv design för elfordon - FAD-EV

Projektet syftar till att utveckla prototyper för lönsamma cirkulära affärsmodeller med tillhörande designspecifikationer för framtidsanpassade tunga elfordon och elpersonbilar för fler elfordonsmil.

Syftet med projektet är att utveckla prototyper för lönsamma cirkulära affärsmodeller med tillhörande designspecifikationer för framtidsanpassade tunga elfordon och elpersonbilar vilka kräver en adaptiv design för att få fler transportkilometer, nyttjas effektivare samt  kunna uppgraderas med nya energi- och resurseffektiva teknologier.

Projektet kan bidra till att göra det intressantare att investera i elfordon när fordonet säljs som tjänst vilket förväntas leda till ökad introduktion av elfordon och främja svensk fordonsindustri.

Projektmål

Att för elpersonbilar respektive tunga ellastbilar:

  • Uppskatta en nödvändig produktlivslängd/körsträcka för ett fordon som säljs som en transporttjänst 
  • Identifiera krav på produktarkitekturen för att uppnå önskad livslängd
  • Utveckla en affärsmodell som kan få ett produkt- och tjänstesystem med framtidsadaptiva produkter att bli både lönsamt och uppnå önskad energi/resurseffektivitet
  • Publicering av två vetenskapliga artiklar

Genomförande

Projektet leds av RISE och utförs i samarbete med Volvo Trucks, Volvo Technology, Polestar och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet syftar till forskning och utveckling kring tillämpning av livscykelanalys (LCA) i cirkulär omställning. Arbetet utförs i samband med den övriga cirkulär affärsmodell- och framtidsadaptiv design (CBMI-FAD) utvecklingen där processen att utbyta information mellan LCA och det övriga CBMI processen utvärderas.

 

Projektet består av fem arbetspaket (AP1-5).

AP1: Bedömning av krav på livslängd utifrån miljö/klimatmål fossilfri fordonsflotta

AP2: Utveckling av kunderbjudande och metoder/arbetssätt för detaljerad affärsmodellering

AP3: Identifiering av produktrelaterade affärsrisker och redesign för hanterbara och minskade risker

AP4: Organisatorisk påverkan och förändringsbarhet

AP5: Projektledning, dokumentation och kommunikation

 

Läs mer om FAD, Klicka här: Framtids Adaptiv Design  

 


Sammanfattning

Projektnamn

FAD-EV Framtids Adaptiv Design-Elfordon

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Som koordinator och forskare leda arbetet att utveckla och testa olika cirkulära metoder

Projektstart

Varaktighet

2020-04-13 - - 2022-12-31

Partner

Volvo Trucks, Polestar, IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiärer

FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, Polestar, Volvo Trucks

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Johan Östling

Kontaktperson

Johan Östling

Senior Project Manager

Läs mer om Johan

Kontakta Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.