Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Framtidens skola”

- Ett samarbetsprojekt med fokus på innovation och framtidskompetenser. Innovitaskolan och RISE har i ett tre-årigt samarbete utforskat och utvecklat ett koncept för hur skolan kan använda Design Thinking för att öka verksamhetens förmåga till förnyelse.

Samarbetsprojektet mellan RISE och Innovitaskolan syftar till att utforska och utveckla ett arbetssätt inom för- och grundskola som bidrar till att öka verksamhetens förmåga till innovation och förnyelse samt stärka arbetet med framtidskompetenser för alla elever.

Bakgrund

Våren 2021 initierades ett samarbete mellan RISE och ett trettiotal skolor inom Academedia-koncernen, numera Innovitaskolan. I ljuset av de rådande samhällstrenderna, exempelvis den snabba teknikutvecklingen, omställningsbehoven samt det därav växande behovet av livslångt lärande, identifierade man att skolornas förmåga till förnyelse skulle bli en viktig framgångsfaktor. För att säkra att alla medarbetare och elever har tillgång till relevanta metoder och verktyg för att kunna ta sig an en ständigt förändrad verklighet slöt Innovitaskolan ett samarbetsavtal med RISE, med målsättningen att forma en skola ”för varje framtid”.

Projektets olika faser

Samarbetet handlade i första faserna om att kartlägga behoven och utforska hur RISE bäst skulle kunna stötta verksamheten. Ramar sattes för hur arbetet med att öka förmågan till innovation skulle genomsyra hela verksamheten; alltifrån barnen i förskola och eleverna i grundskola till medarbetarna på respektive enhet. Därefter designades de koncept som numer är en del av Innovitaskolans varumärke: Explore och Innovate (se Innovitaskolans presentation av koncepten i länkarna till höger)
 

Ett stort fokus (och utmaning) var designen av den omfattande kompetensutveckling som RISE tillhandahåller regelbundet för de närmre 1500 medarbetarna, spridda på 30 enheter över hela Sverige. En kompetensutveckling som behöver vara utformat på så sätt att den ordinarie verksamheten störs så lite som möjligt. Fortbildningsmodulerna lägger grunden för medarbetarnas förståelse av årets framtidstema, en aktuell och relevant teknologi samt innovationsprocessen. Under våren 2023, ligger fokuset främst på att befästa och förfina koncepten samt säkra att alla medarbetare har rätt stöd och kunskaper för att genomföra koncepten i sin verksamhet. Vi står också inför att utvärdera det arbete som gjorts under de två första åren för att säkra att vi lägger fokus på rätt säker inför det tredje och sista avtalsåret.

Varför RISE? 

Innovitaskolan har valt RISE som samarbetspartner bland annat för vår förståelse för skolans verksamhet och uppdrag, samt för vår breda palett av expertis inom en mängd forskningsområden. Detta har kommit väl till pass då varje skolårs arbete tar avstamp i ett "framtidstema" som eleverna själva beslutar om. Framtidsteman hittills har fokuserat på "Välmående i en digital tid" samt "Framtidens Hjälparbete”. Utifrån temat jobbar därefter eleverna utforskande och problemlösande med hjälp av modeller för design thinking – för att utveckla deras förmåga att förstå och lösa problem på nya innovativa sätt.

Så här jobbar skolorna med koncepten

Framtagande av ”framtidsteman”
Varje vår jobbar en advisory board fram ett antal aktuella teman som är aktuella och relevanta. Efter att styrgruppen ihop med RISE bearbetat dessa skapas en presentationsfilm som barnen och eleverna får ta del av.  Därefter sker en omröstning bland alla 15 000 elever.

Kompetensutveckling
Utifrån temat tar RISE fram 4-5 fortbildningsmoduler som lägger grunden för medarbetarnas förståelse av temat, en teknologi samt innovationsprocessen.

Genomförande på skolorna
På för- och grundskolorna får medarbetarna därefter uppdraget att tillsammans med sina konceptledare planera och genomföra Explore Lab, där eleverna få möta temat och metoderna för design thinking. Utifrån den förståelsen och det intresse som skapats under Labbet, jobbar barnen och eleverna under våren med att finna lösningar på problem kopplat till temat. De lösningarna tävlar i Innovate Challenge och vinnande lösningar i respektive åldersgrupp får möjlighet att förverkliga sin prototyp med hjälp av exempelvis experter på RISE.  

Sammanfattning

Projektnamn

Innovita-projektet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-06-30

Partner

Här kan du läsa mer om koncepten Explore och Innovate>>

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
Lotta Fransson

Kontaktperson

Lotta Fransson

Projektledare

+46 72 451 19 36

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.