Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fossilfritt flyg i norra Sverige

Fossilfritt flyg i norra Sverige

Projektet Fossilfritt Flyg i Norra Sverige är en del i arbetet när det kommer till att samla in mer kunskap i hur flyget ska kunna ställa om till fossilfria drivmedel. Ett mål med projektet är att både identifiera och klargöra de åtgärder som krävs för att uppnå de nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg.

För att flyget ska kunna ställa om till fossilfria drivmedel behövs det mer kunskap om hur det bör genomföras. Projektet Fossilfritt Flyg i Norra Sverige är en del i detta regionalt, nationellt och internationellt viktiga arbete.

Projektet är en genomförbarhetsstudie. De övergripande målen är att analysera och utvärdera förutsättningarna för omställningen till fossilfritt flyg i ett efterföljprojekt. 

Aktiviteter för att nå målen

För att nå målen i projektet har en rad olika aktiviteter tagits fram:

  • Ta fram en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige, samt ta fram förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.
  • Identifiera behov av markbundna åtgärder intill och på flygplatser för att åstadkomma fossilfritt flyg, utifrån olika fossilfria alternativ.
  • Utveckla metoder för att stärka efterfrågan på biodrivmedel för flyg.
  • Utarbeta en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.
  • Tillgängliggöra och sprida projektets slutsatser och insikter för nytta i hela landet.
  • Ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg.

RISE roll i projektet 

Det är RISE Processum i Örnsköldsvik som  leder och deltar i aktiviteter som  mynnar ut i en fördjupad kartläggning av de aktörer som är relevanta för att realisera en storskalig produktion av SAF, med fokus på produktion i norra Sverige, samt en beskrivning av existerande eller tänkbara framtida affärsmodeller - ur aktörernas perspektiv. Detta inkluderar en beskrivning av de tekniska förutsättningarna i alla nödvändiga delar av värdekedjan, för olika alternativ/teknikspår av tillförsel av SAF samt en kartläggning av pågående aktiviteter, med relevans för norra Sverige, för utveckling och implementering av de olika teknikspåren. RISE Processum utför en översiktlig analys i detta projekt, en mer detaljerade analys som enskilda investeringsprojekt behöver utföra ryms inte inom ramarna för denna genomförbarhetsstudie.

Sammanfattning

Projektnamn

Fossilfritt flyg i norra Sverige

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2022-12-31

Total budget

Ca 11 000 000 kr

Partner

RISE, Biofuel region, Swedavia

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap

Kontaktperson

Jonas Markusson

Senior Projektledare

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.