Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tankning av biobränsle på Stockholm Arlanda Airport i januari 2017.
Foto: Swedavia. Fotograf: Victoria Ström

Fossilfria Flygtransporter 2045

Innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045 är en nationell samverkansplats som verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer. Det gemensamma målet är att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter. Klustret ska även bidra till att skapa förutsättningar för nya samarbetskonsortier.

Syftet med projektet är att etablera och driva innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Klustret ska processleda och samordna värdekedjans aktörer från skogen till vingen för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget och svara upp och utveckla de framtagna visionerna gällande flyget av både regering och flygbranschen. Klustret avser även att ta på sig rollen att skapa förutsättningar för nya samarbetskonsortier som kan bidra till forskning och utveckling för produktion och kommersialisering av hållbara bioflygbränslen.

 

Det sammanfattade effektmålet för innovationsklustret är att skapa en nationell samverkansplats som verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer. Klustret ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion, vilket ger ökad sysselsättning, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt.


Power to flygbränsle presentation av Maria Fiskerud 28 mars 2019

Sammanfattning

Projektnamn

FFT-2045

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Klusterledare och grundare tillsammans med SAS och Swedavia

Projektstart

Varaktighet

20201231

Total budget

11 000 000 kr

Partner

SAS , Swedavia

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Extern press

Bli en aktör i Fossilfritt flyg 2045

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna