Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fiskar simmar i ett turkosblått hav

Förstudie kring cirkulära synergier mellan land-, skog- och havsbruk

Hur kan vi öka cirkulariteten och skapa så höga värden som möjligt från industriella restströmmar? Inom en förstudie är syftet att identifiera fokusområden för industriella symbioser och potentiella samarbetspartners inom skogsindustrin och fiskodlingsnäringen över gränserna Sverige -Norge. 

Oavsett om det handlar om material, energi eller kemikalier ger i princip all produktion upphov till någon form av restflöden som måste tas om hand. Högre krav på cirkularitet gör att fler producenter behöva se värdet och ta hand om restflöden på bästa sätt. Projektet samlar näringsliv, forskningsinstitut, aktörer inom land-, skogs- och havsbruk, för att utforska möjligheter att integrera och optimera våra naturresurser för en hållbar framtid.

Denna förstudies mål är att:

  • Utreda förutsättningar att samverka inom land-, skogs- och havsindustriella aktiviteter med fokus på bioresurscirkularitet inom det blå-gröna kretsloppet. 
  • Identifiera och inleda diskussioner med intresserade parter på båda sidor gränsen inom lokalsamhället, näringslivet och akademi, där tillgång till restströmmar och/eller teknologi finns för att ytterligare sluta kretsloppen samt bidra till lägre miljöavtryck. 
  • Utreda förutsättningar för samarbete och kunskapsöverföring med gymnasium och yrkesförberedande program inom bioekonomi och sluta kretslopp för näringsämnen inom ramarna för projektet. 

Slutrapport 

Förstudien har utgjort ett givande underlag för att förstå vilka restströmmar och behov som finns på båda sidorna gränsen inom det blå-gröna kretsloppen. Intresset bland olika aktörer har varit stort, från landsbrukssidan, skogsindustrin, havsbruksindustrin samt inom undervisning och akademiska institutioner och gröna industrisiter, som arbetar med industriell symbios. Viljan att samverka vidare för att lära av varandra och finna samarbetsformer mellan industrisiter är hög vilket visar att cirkuläret är ett högaktuellt ämne där strävan att vara en del av den blå-gröna omställningen är stark i regionerna. Projektet har åskådliggjorts att det finns ett tydligt synergistiskt mervärde av att arbete över gränsregionerna kring näringsämnesflöden och kolflöden men även belyst svårigheter kring skillnader i nationella/EU regelverk för näringsämnesåterföring av fiskslam, logistik för restströmshantering och att få teknoekonomiskt hållbara värdekedjor.  

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulära synergier

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

Fyra månader

Total budget

33 440 EUR

Partner

Namdal Regionråd

Finansiärer

Interreg Sverige-Norge

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
4.God utbildning för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
17.Genomförande och globalt partnerskap
Eleonora Borén

Kontaktperson

Eleonora Borén

Innovations- och processledare

+46 10 516 67 96

Läs mer om Eleonora

Kontakta Eleonora
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.