Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar

En testbädd för dagvattenanläggningar möjliggör utvärdering av anläggningar under standardiserade förhållande utförda av en oberoende tredje part vilket skapar en trygghet då osäkerheter kring anläggningars prestanda kan kontrolleras och avfärdas. Inom en förstudie undersöks hur och var man kan anlägga och lokalisera en sådan testbädd.

Genom en testbädd där teknikleverantörer kan få sina anläggningar utvärderade under standardiserade förhållanden av en oberoende tredjepart skapas en trygghet för beställare och slutanvändare. När standarden*, som inte är bindande, når en bred acceptans hos användare kan krav ställas på anläggningarnas prestanda. Detta då oberoende tester enligt standard möjliggör jämförelse av anläggningar, vilket i sin tur kommer bidra till ett hållbart samhälle och minskade utsläpp. Testbädden kommer även hjälpa leverantörer att utvärdera och testa, och vid behov optimera, sina produkter.

Projektet är uppdelat på följande tre delar:

  1. Undersöka alternativ för möjlig placering av en testbädd. För- och nackdelar med olika placeringar samt fasta och mobila lösningar undersöks.
  2. Undersöka hur testbädden bör anläggas för att uppnå upplägg enligt föreslagen standard för prefabricerade kontakta dagvattenanläggningar. Denna del hanterar frågeställningar kring vattnet som leds in i anläggningar som testas, vatten som kommer ut ur anläggningar som testas, provtagning, tillsats av föroreningar till vattnet som testas samt hur testbädden kan anpassas för att även testa BDT-anläggningar.
  3. Samla erfarenheter från befintliga och/eller tidigare testbäddar inom VA-teknikområdet genom intervjuer för att ta lärdomar/undvika liknande misstag.

*Under 2019 tog RISE fram ett förslag till standard och arbete pågår inom RISE att ta fram underlag till en svensk nationell standard (SNS)

Presentation om projektet på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2021

Rapport

Sammanfattning

Projektnamn

Testbädd för dagvattenanläggningar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

Ca 5 månader

Partner

Trafikverket, Scandinavian Green Roof Institute, Rent Dagvatten, VA Guiden

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektmedlemmar

Extern press

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.