Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
HMI
Foto: AmirReza Aghaei

Förstärkt ADAS II

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) utvecklas för att det ska bli säkrare, effektivare och mer komfortabelt att resa med bil. För att ADAS ska fungera bra är det viktigt att systemen utvecklas utifrån ett förarperspektiv, vilket innebär att interaktionsdesign som innefattar både gränssnitt och samverkan med systemet är en viktig del i utvecklingen. Med system som är väl utformade i funktionalitet och gränssnitt förmedlas en bättre användarupplevelse och därmed en mer frekvent användning av systemen. På så vis maximeras de positiva effekterna genom ökad användning.

ADAS kan beskrivas som elektroniska system i ett fordon som använder avancerade teknologier för att stötta föraren genom att antingen förse föraren med information via fordonets förargränssnitt (eng.: Human-Machine-Interface – HMI) eller automatiskt utföra handlingar i köruppgifter. Termen inkluderar ett flertal funktioner som i huvudsak använder sensorer i fordonet exempelvis kameror och radar för att uppfatta sin omgivning. ADAS har visat sig vara effektiv för att öka säkerheten och effektiviteten av fordon. Utöver sensorer som kameror och radar kan man även använda andra typer av datakällor så som väderdata och kartdata i syfte att öka det tekniska systemets förståelse för omgivningen och som resultat kunna bidra till bättre beslut i köruppgifter så väl som att förse föraren med mer utökad och tillförlitlig information. Tekniska funktioner som exempelvis adaptiv farthållare, körfältsassistans, automatisk nödbroms och döda-vinkeln varnare finns idag utrustade i många nyare fordonsmodeller, men det finns studier som visar att konsumenter till viss utsträckning undviker att använda ADAS när de har möjlighet att avaktivera dem.

Projektet avser att utveckla proof-of-concept prototyper som med utökad perception har en förstärkt situationsanpassning, planering och reglering av körbeslut i varierande trafikmiljöer. Vidare så avser projektet att förbättra både funktionalitet och användbarhet i ADAS genom de utökade möjligheter till nya förbättringar som förar- och kabinövervakning, samt integrering av datakällor ger. Det möjliggör således anpassningar i till exempel fordonets beteende men också i användargränssnittets utformning.

Förväntade resultat inbegriper

  1. Förbättrad ADAS- och HMI funktionalitet
  2. Innovativa förar- och kabinbevakningsstrategier
  3. Testbara prototyper i fordon 

Den generella forskningsfrågan i projektet är: Hur kan användarupplevelse och tillit gentemot ADAS förbättras efter integrering av perceptionsdata (extern och intern), kartor och HMI i existerande ADAS?

Sammanfattning

Projektnamn

Förstärkt ADAS II

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

13 550 000 SEK

Partner

Aptiv, Smart Eye

Finansiärer

Fordonsstrategisk forskning och innovation | FFI - Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Niklas Strand

Senior forskare

+46 10 228 40 99

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daban Rizgary

Kontaktperson

Daban Rizgary

Senior forskare

+46 10 228 40 47

Läs mer om Daban

Kontakta Daban
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.