Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En av de två testanläggningarna på HSB Living Lab
Foto: Helene Sörelius

Forskningsprojekt på HSB Living Lab om innovativ dagvattenhantering

RISE, Göteborg Stad, Gryaab, LTU, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg.

På HSB Living Lab i Göteborg har projektet anlagt två testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar. Testbäddarna ger möjlighet för teknikleverantörer att under kontrollerade betingelser utvärdera teknikernas effektivitet att fördröja dagvatten. Något som möjliggör produktutveckling och standardiserade krav.  

Under projektets löptid har olika typer av biofilter/växtbäddar utvärderats och data har kontinuerligt samlats in. Utvärderingen är unik i sitt slag då det sällan finns möjlighet att under kontrollerade betingelser mäta och utvärdera under så lång tid. Utvärdering med avseende på skötsel av anläggningarna har också genomförts, något som branschen tydligt efterfrågats. Resultatet från utvärderingarna har legat till grund för ett antal forskningsstudier, bl.a. studier av den potentiella samhällseffekten av en omfattande implementering av fördröjande dagvattenåtgärder i ett större område. Studien visar på mycket goda effekter, både på lång och kort sikt. Möjligheten för teknikleverantörer att testa andra typer av tekniker på platsen kommer kvarstå efter projektets löptid.  

På uppmaning av leverantörer av dagvattenteknik har projektet utformat ett förslag till branschstandard för utvärdering av dagvattenanläggningars funktion och hållbarhet. En standard möjliggör för teknikleverantörer att utvärdera, utveckla och marknadsföra sina produkter jämtemot beställare och kravställare. Det finns långtgående planer på att förslaget till standarden ska ligga till grund för en ny svensk nationell standard (SNS). Flera av projektdeltagarna kommer tillsammans med Naturvårdsverket försöka utveckla ytterligare en testbädd för utvärdering av dagvattentekniker med avseende på rening.  

Publikationer

Sammanfattning

Projektnamn

Dagvattenprojekt vid HSB Living Lab

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Total budget

6 miljoner

Partner

Kretslopp och vatten, Luleå tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Gryaab, Göteborgs Stad, HSB, Akademiska Hus, Dagvattenguiden, Rent Dagvatten, VegTech, Uponor, PipeLife

Finansiärer

Vinnova, HSB, Kretslopp och vatten

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35

Läs mer om Helene

Kontakta Helene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.