Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskningsprojekt på HSB Living Lab om innovativ dagvattenhantering

Vid HSB Living Lab i Göteborg bedriver RISE ett forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering. Projektet driver dels en försöksanläggning på HSB LL för teknikleverantörer att testa och utveckla sina produkter och dels är det en arena för olika branscher att mötas och utbyta kunskap. Genom att projektet drivs i nära samarbete mellan discipliner som vanligtvis inte brukar mötas samt på en fysisk plats där forskning inte brukar ske, är den unikt i sitt slag.

Brunnar och skåp med mätutrustning
Foto: Helene Sörelius

Förutom faktisk test och teknikutveckling, har projektet utformat verktyg och arbetssätt för att underlätta den kommunala planeringen av en hållbar dagvattenhantering. Tillsammans med myndigheter och branschorganisationer har projektet tagit fram en standardiserad testmetod för dagvattenanläggningar. Detta är en första del av att ta fram en fullständig certifieringsmetod för dagvattensystem samt en testanläggning för ändamålet. Genom detta arbete ges möjlighet för behovsägare att ställa tydliga krav vid upphandling. Det ger även ett tydligt mål och kravbild för teknikleverantörer, något som tydligt efterfrågats av deltagande teknikleverantörer i projektet. På sikt kommer det leda till en generell tillförlit och trygghet i branschen kring tekniker för fastighetsnära fördröjning av dagvatten och därmed bidra till ökad försäljning av tekniken och tjänster kopplat till den.


Sammanfattning

Projektnamn

Dagvattenhantering på HSB LL

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2020-08-31

Total budget

6 miljoner

Partner

Kretslopp och vatten, Luleå tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Gryaab, Göteborgs Stad, HSB, Akademiska Hus, Dagvattenguiden, Rent Dagvatten, VegTech, Uponor, PipeLife

Finansiärer

Vinnova, HSB, Kretslopp och vatten

FN:s globala hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35
helene.sorelius@ri.se

Läs mer om Helene