Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
flagga

Förnyelse av Sveriges Nationaldagsfirande

I samarbete med Stiftelsen Sveriges Nationaldag har RISE ett uppdrag att genomföra ett förnyelse- och utvecklingsarbete för det svenska  nationaldagsfirandet. Projektets mål är att blicka framåt och utforska hur nationaldagen kan firas på 5-10 års sikt.

Ett kärnelement i utvecklingsarbetet är att integrera både det officiella firandet på Skansen och det bredare firandet runt om i Sverige samt utomlands. Projektet tar fasta på behovet av att ha en samlad planering av firandet där lokala och nationella aktiviteter integreras. Detta inkluderar bland annat en granskning av länskommittéer, deras sammansättning och arbetsmetoder samt hur nationaldagen kan utvecklas med gemensamma inslag i hela landet.

Utifrån ett invånarcentrerat perspektiv planerar RISE att utforska olika sätt nationaldagen kan firas, genom att dra lärdom av framgångsrika praktiker och av andra slags firanden i Sverige och i andra länder. Projektet kommer att bidra till underlag för ett förnyelsearbete och presentera sina resultat och förslag i en rapport till stiftelsen. Resultatet kommer att ge Stiftelsen Sveriges Nationaldag insikt och vägledning om hur firandet kan formas för att engagera och inkludera fler människor, samtidigt som det tar fasta på Sveriges rika historia och traditioner.

Sammanfattning

Projektnamn

Sveriges Nationaldagsfirande

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

9 mån

Total budget

150 000 SEK

Finansiärer

Stiftelsen Sveriges Nationalda

Projektmedlemmar

Carl Heath
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.