Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Arbete vatten lab

Företagens roll och möjligheter att förebygga vattenbrist

Projektet tar sig an utmaningen att minska vattenförbrukningen hos svenska företag. Målet är att skapa incitament för företag att spara vatten samt utveckla stöd till dem för att genomföra vattenbesparande åtgärder. Centralt är intervjuer för att kartlägga företagens förutsättningar och hinder för vattenbesparing samt identifiera viktiga aktörer.

Företagen står för ca två tredjedelar av vattenförbrukningen i Sverige och förbrukar mer vatten än motsvarande företag i södra Europa. Detta resursslöseri behöver få ett slut, både för att vattentillgången börjar bli begränsad på många platser i landet samt för att onödig vattenförbrukning också leder till att det går åt resurser för att pumpa och rena dessa vattenströmmar vilket belastar både vattentäkter och recipienter.

Projektet genomförs i samarbete med Region Kalmar Län. Centralt i projektet är intervjuer med företag och andra aktörer i Region Kalmar Län för att kartlägga företagens förutsättningar och hinder för vattenbesparing. Aktörer viktiga att involvera för att skapa långsiktiga synergieffekter och maximera spridning integreras i arbetet.

Detta är ett förberedande projektet som kommer att bygga upp, utvärdera och förankra följande initiativ som sedan demonstreras i ett genomförandeprojekt vid beviljande:

  • Demonstration av vattenbesparing hos utvalda företag för att verifiera systematisk metod för vattenkartläggning samt för att ta fram en beräkningsmodell som synliggör även indirekta besparingar och mervärden med vattenbesparing.
  • Bygga upp lokal samverkan och systemlösningar för vattenbesparing.
  • Rådgivningsverksamhet till företag inom vattenbesparing.
  • Regionalt/nationellt företagsnätverk för att utbilda och byta erfarenheter inom vattenbesparing.

Alla de metoder och initiativ som utvecklas är direkt skalbara från regional till nationell nivå, för att främja effektiv spridning av projektets resultat.

Sammanfattning

Projektnamn

Företags roll att motverka vattenbrist

Status

Avslutat

Region

Region Kalmar län

RISE roll i projektet

Koordinator, utförare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Region Kalmar Län

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Lina Lindahl

Kontaktperson

Lina Lindahl

Forskare

+46 10 516 56 86

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.