Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Två personer tittar på en surfplatta tillsammans

Förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunal omsorg

Projektet "Kommunikativ" ska ta fram digitala tjänster för hemtjänsttagare som främjar ökad delaktighet och medskapande i insatser samt ökad självständighet, förebyggande av fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. De digitala lösningarna kommer sedan testas i verklig miljö med hemtjänsttagare och personal.

Syfte

Samhället står inför en utmaning med en åldrande befolkning där allt fler kommer behöva hjälp och stöd från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utvecklingsprojektet "Kommunikativ" ämnar att möta den utmaningen genom innovativa arbetssätt och med stöd av IoT. Projektet syftar även till en förflyttning mot ett mer personcentrerat arbetssätt som ligger i linje med omställningen till en god och nära vård samt omställningen av verksamheten utifrån den nya Socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 2023.

Mål

Projektets målsättning är ökad självständighet, bibehållna funktioner och bättre hälsa hos hemtjänsttagare, genom:

1. Ökad delaktighet och medskapande i insatser, via införande av digitalt stödd omsorg, ändrade processer och nya arbetssätt.

2. Ökad trygghet och självständighet för individen genom stöd till hälsofrämjande aktiviteter som förebygger fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. 

Lösning

Den digitala lösningen bygger på en existerande IoT plattform som kommer att vidareutvecklas i linje med de behov som tas fram i projektet. Plattformen kommer att innehålla gränssnitt för hemtjänstpersonal, hemtjänsttagare och anhöriga samt koppla ihop individen med kommunens befintliga förebyggande initiativ. I anslutning till plattformen kommer hemtjänsttagare även att använda sensorer som mäter hälsofrämjande markörer som till exempel rörelse.

Utöver teknisk lösning kommer projektet arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt inom hemtjänsten där bland annat en digital undersköterskeroll planeras att införas. Lösningen kommer även att kopplas till kommunens fysiska mötesplatser. Vidare kommer olika roller i kommunen inkluderas i behovs- och designarbetet, som till exempel hemtjänstpersonal, verksamhetschefer och biståndshandläggare.

Projektet startade under våren 2023 och kommer att pågå fram till hösten 2025.

Sammanfattning

Projektnamn

Kommunikativ

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2023-03-06 - 2025-08-29

Total budget

6,5 MSEK

Partner

Tyresö kommun, Cuviva

Finansiärer

IoT Sverige

Koordinator

Projektmedlemmar

Amanda Johnson

Kontaktperson

Amanda Johnson

Forskare

+46 73 052 25 48

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.