Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Power grid Gothenburg
Foto: Johan Olsson

Förbättrade arbetssätt för systemvärn (SPS) i norska elnätet

Projektet ska ta fram smartare arbetssätt och beslutsstöd för skyddsåtgärder för systemvärn (SPS) i det norska elnätet.

Så kallade skyddsåtgärder för systemvärn (även kallade nätvärn, eng: System Protection Schemes, SPS) är vanligt förekommande i det norska elnätet. Uppgiften för SPS är att vid kritiska situationer vidta åtgärder för att säkerställa att driften av nätet kan fortsätta utan störningar. Det kan till exempel handla om att det blivit fel i någon komponent som gör att strömnivån i andra delar av nätet ökar över en viss gräns vilket utan skyddsåtgärd skulle kunna leda till större störningar. Att utnyttja systemvärn är även ett sätt att öka nätets kapacitet. För att minska risken att SPS slår till oavsiktligt har man helst systemen inaktiva i driftssituationer då det inte finns behov av deras skyddsåtgärder. Den norska stamnätsägaren Statnetts operatörer bedömer löpande hur riskerna i elnätet ser ut och kan välja att aktivera de olika skyddsåtgärderna om det finns behov av det.

Komplexiteten har ökat

I takt med elektrifieringen av samhället ökar kraven på kapacitet och driftsäkerhet i elnätet. Detta kräver i sin tur fler skyddsåtgärder vilket ökar komplexiteten i elnätet. I nuläget görs många steg och bedömningar kring när SPS ska vara aktiva av operatörerna själva, vilket blir allt mer utmanande i takt med att komplexiteten ökar.

Automatisering och smartare arbetssätt

För att nå målet om att skapa en grund för Statnetts långsiktiga arbete kring automatiserade lösningar så att mest lämpade SPS ska vara aktiva när det behövs, och endast då, ska projektet ta fram lösningar för bättre gränssnitt för operatörerna samt metoder och beslutsstöd. Metoderna handlar om vilka SPS som ska vara aktiva, omfattningen av deras skyddsåtgärder samt påvisa vilka beroenden som finns. Projektet ska även utreda möjliga framtida användningsområden av SPS.

RISE ansvarar för de delprojekt som handlar om att ta fram ett smart gränssnitt för operatörerna och om att ta fram en metod för att automatisera beslut om vilka systemvärn som ska vara aktiva i en viss driftssituation samt omfattningen av deras skyddsåtgärder.
 

Sammanfattning

Projektnamn

Förbättrade arbetssätt för systemvärn

Status

Avslutat

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Konsortiepartner och delprojektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-12-31

Total budget

RISE: 3,7 miljoner NOK. Totalt 13,1 miljoner NOK

Partner

DNV, NTNU, Eneryield

Finansiärer

Statnett

Projektmedlemmar

Susanne Ackeby

Kontaktperson

Susanne Ackeby

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 516 52 61

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.