Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Flexibel tillförsel av restströmmar från jord och skog, en affärsmöjli

I detta projekt undersökte vi hur det genom att kombinera flöden från jord- och skogsbruket går att bättre förse den nya framväxande biobaserade industrin med råvara samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas för de enskilda jord- och skogsägarna.

En ökad tillförsel och avsättning av biomassa är, och har varit, en av de viktigaste strategierna i Sverige för att nå uppsatta klimatmål. En möjlig väg för att utnyttja biomassans fulla potential är att öka samverkan mellan jord- och skogsbruk och tillhörande förädlingsindustri. Exempel på möjliga synergier finns inom logistik, hantering och förbehandling samt i förädlingsprocessen. Projektets mål var att identifiera vilka områden/delar av värdekedjan samt förädlingsprocesser där det finns mest att vinna på flexibel tillförsel av restströmmar från skogen och åkern samt påvisa flaskhalsar och potentialer.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Flexibel tillförsel jord och skog

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

8 mån

Total budget

500 000 SEK

Partner

Skogforsk

Finansiärer

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Olsson
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.