Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FireBIM

Redovisning för brandsäkerhetsteknik med byggnadsinformationsmodellering - verktyg för att stödja aktörer från byggsektorn

FireBIM är en webbaserad BIM-plattform, som syftar att förbättra och underlätta internationell brandsäkerhetsdokumentation från det tidiga designstadiet. Europeiska nationella byggregler för brandsäkerhet skiljer sig från land till land, vilket gör internationellt samarbete krävande, kostsamt och utsatt för höga risker. Detta hindrar konkurrensen för intressenter inom byggnadsdesignprocessen som vill verka över gränserna i Europa. Målet med FireBIM är att utveckla de inbäddade mekanismerna för brandsäkerhetsbedömning i en online BIM-plattform för att öka tvärvetenskaplig underlättande av brandsäkerhet och över europeiska gränser.

Projektet kopplar digitalt ihop brandkoderna från Belgium, Danmark, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Sverige och Turkiet.

FireBIM projektet förenar 33 partners från architecture, byggföretag, konsulter, brandsäkerhetsexperter, BIM-utvecklare, mjukvarudesign och utbildning.

Sammanfattning

Projektnamn

FireBIM

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap

Kontaktperson

Anne Dederichs

+46 10 516 51 17

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.