Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
äldre par i soffa med surfplatta
Foto: RISE

Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa

Äldreboendet Flaggskeppet gav fördjupade kunskaper om hur vi ska bygga framtidens äldreboende. Det bidrog till ökad livskvalitet för de boende, mer kostnadseffektiv verksamhet och god arbetsmiljö.

Bakgrund

Vi står inför en demografisk utveckling med allt större andel äldre i vårt samhälle. Med utmaningar i kompetensförsörjning som en konsekvens. Samhället har en begränsad mängd resurser att tillgå för att skapa och bibehålla vår välfärd. 

Inom omsorgen kan en åtgärd handla om att införa fler digitala lösningar för att använda de resurser man har på ett optimerat sätt. I förlängningen är målet värdigt liv och välbefinnande hos äldre, kostnadseffektiva lösningar för kommunen och en utvecklande och attraktiv arbetsmiljö för medarbetare. 

Om projektet

Detta projekt kartlade, undersökte, analyserade och sammanfattade de förutsättningar som finns för att en fastighet skulle kunna fungera som ett nav för delande av data vilket i förlängningen skapar förutsättningar resursoptimering och bättre hälsa.

Inom ramarna för projektet togs en digital tvilling fram där man kan samla, sätta ihop och analysera data. Den digitala tvillingen fungerade som en testbädd för simulering av händelser, insatser och framtagandet av nya tjänster och funktioner.

Genom bland annat teknik och IoT i fastigheten kan data samlas in och sen användas för att skapa värde. Behovet av datainsamling kommer från intressenter med olika drivkrafter och användningsområden. Det kan röra sig om omvårdnad, sjukvård, teknik, asset management, resursoptimering, servicetjänster, verksamhetsstöd /arbetsverktyg, miljö/, IoT

Projektets mål var att förstå förutsättningar för insamling av data och den digitala infrastrukturen. Projektet utforskade hur data kan göras tillgänglig för olika aktörer och skapa nytta på ett kontrollerat och innovationsfrämjande sätt (säkert, standardiserat, effektivt).

Lärdomar

Projektet gav oss kunskap att byggtekniskt och infrastrukturmässigt kunna förbereda våra fastigheter för att skapa ökad trygghet och livskvalitet och bättre arbetsmiljö för medarbetare. Erfarenheten kan användas internt inom kommunen inför framtida upphandlingar av nya boenden. Samt återföras till befintliga boenden och framtida leverantörer av fastigheter och teknik.

Projektets förutsättningar

Projektet genomfördes tillsammans med Haparanda, Hudiksvalls kommun och Riksbyggen.

Arbetet utfördes inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Resultat

Guiderna består av 6 kvickguider som kan vara en vägledning och inspiration för de som är involverade i processen med att ta fram ett nytt boende för äldre. Kvickguiderna hittar du här:

Introduktion till guiden

Inledning, sammanfattning och syfte med guiden och dess användning

Behov i ett boende

Vilka behov finns i ett boende? Behovs– och nulägesanalys.

Data i ett boende

Vad är data? Säkerhet och ägande av data. Delning av data. Etik och integritet.

Infrastruktur i ett boende

Vad innehåller begreppet infrastruktur? Hård och mjuk infrastruktur.

Upphandling och implementering

En komplex process som involverar många aktiviteter och nyckelroller.

Tjänster & funktioner i ett boende

Teknik som stödjer fastighetsförvaltning, boende och verksamheten.

Digital tvilling av ett boende

Vad är en digital tvilling? Vilken nytta kan en digital tvilling skapa?

 

Läs mer om projektet på Riksbyggens hemsida.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Jonas Ek

Kontaktperson

Jonas Ek

Projektledare

+46 73 071 52 27

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Malin Edlund Fransson

Kontaktperson

Malin Edlund Fransson

+46 73 800 39 55

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.